Promotion
top
top
top

หนังสือ มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน

หนังสือการเขียนโปรแกรม Python ฉบับสมบูรณ์ ที่รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ Basic จนถึง Advance และได้มีการออกแบบเนื้อหาแบ่งออกเป็น 30 บท เพื่อให้ใช้อ่านและศึกษาใน 30 วัน สอนทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำ เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นพื้นฐานและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Python ส่วนที่ 2 ตัวอย่างการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้โมดูล Turtlr และ Tkinter ส่วนที่ 3 การนำ Tython ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scraping) ส่วนที่ 4 การนำ Tython ไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โมดูล Flask, Sqlite3 และ Django ส่วนที่ 5 การนำ Tython ไปประยุกต์ในงานด้านอื่นๆ เช่น กับโมดูล Pandas, Bokeh เป็นต้น เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้เป็นหนังสือ Python ที่สมบูรณ์อีกเล่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้
ขายแล้ว
114 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164493636

฿550
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 102 เล่ม
ราคารวม :
฿550
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164493636
ISBN
9786164493636
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
3.1 ซม.
น้ำหนัก
1500 กรัม
จำนวนหน้า
648 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/10/65
ตัวอย่างหนังสือ
Download
SourceCode
Download


หนังสือการเขียนโปรแกรม Python ฉบับสมบูรณ์ ที่รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ Basic จนถึง Advance และได้มีการออกแบบเนื้อหาแบ่งออกเป็น 30 บท เพื่อให้ใช้อ่านและศึกษาใน 30 วัน สอนทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำ

เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นพื้นฐานและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Python
ส่วนที่ 2 ตัวอย่างการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้โมดูล Turtle และ Tkinter
ส่วนที่ 3 การนำ Python ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Scraping)
ส่วนที่ 4 การนำ Python ไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โมดูล Flask, Sqlite3 และ Django
ส่วนที่ 5 การนำ Python ไปประยุกต์ในงานด้านอื่นๆ เช่น กับโมดูล Pandas, Bokeh เป็นต้น เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้เป็นหนังสือ Python ที่สมบูรณ์อีกเล่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้


เป็นหนังสือ Python ฉบับสมบูรณ์ที่แบ่งเนื้อหาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ใน 30 วัน สอนทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำ
บทที่ 1 รู้จักกับ Python
บทที่ 2 ติดตั้ง Python และการใช้ Python Shell
บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
บทที่ 4 การคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 การตัดสินใจ
บทที่ 7 การวนซ้ำ
บทที่ 8 Scope, Closure และ Decorator
บทที่ 9 พื้นฐานการใช้งาน Dictionary
บทที่ 10 List, Tuple และ Set
บทที่ 11 พื้นฐานการใช้งาน Error Handling
บทที่ 12 ตัวอย่างโปรแกรมเข้ารหัสในแบบซีซาร์ (Caesar Cipher)
บทที่ 13 การอ่านและเขียนไฟล์
บทที่ 14 คลาสและอ็อบเจกต์
บทที่ 15 การสืบทอดคลาส (Class Inheritance)
บทที่ 16 โมดูล (Module) และแพ็กเกจ (Packages)
บทที่ 17 วาดรูปด้วย Turtle Graphics
บทที่ 18 เกมหลบหลีกชิงธง
บทที่ 19 สร้างแบบฟอร์มโดยใช้ tkinter โมดูล
บทที่ 20 วาดรูปกราฟิกโดยใช้ tkinter
บทที่ 21 ดึงข้อมูลจากเว็บแบบง่าย ๆ ด้วย BeautifulSoup
บทที่ 22 Web Scraping แบบซับซ้อนด้วย Selenium
บทที่ 23 การใช้งาน Virtual Environment
บทที่ 24 สร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Flask
บทที่ 25 อ่านและแก้ไขข้อมูลใน Google Sheet
บทที่ 26 พื้นฐานการใช้งาน SQLite ใน Python
บทที่ 27 พื้นฐานการใช้งาน Django
บทที่ 28 โปรเจกต์ข้อมูลสินค้า
บทที่ 29 จัดการข้อมูลด้วย pandas
บทที่ 30 การพล็อตกราฟด้วย bokeh
เซต เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
฿1,100
รีวิวหนังสือ มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซต เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
คู่มือ Coding ภาษา PYTHON ฉบับสมบูรณ์ 3rd​ Edition
Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding