FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307291
หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
359.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 399 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 25
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307291
 • Barcode :
  8859099307291
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  620 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  252 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  01/03/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • นักวาด :
 • สารบัญ
 • วิชาภาษาไทย
  • บทที่ 1 พยัญชนะไทย
  • บทที่ 2 สระ
  • บทที่ 3 วรรณยุกต์
  • บทที่ 4 ตัวเลขไทย
  • บทที่ 5 มาตราตัวสะกด
  • บทที่ 6 คำควบกล้ำ
  • บทที่ 7 อักษรนำ
  • บทที่ 8 การผันคำ
  • บทที่ 9 การอ่านสะกดคำ
  • บทที่ 10 คำประสม
  • บทที่ 11 การแต่งประโยค
  • บทที่ 12 การฟัง การดู และการพูด

  วิชาคณิตศาสตร์
  • บทที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  • บทที่ 3 การลบสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  • บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
  • บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนไม่เกิน 20
  • บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  • บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
  • บทที่ 8 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  • บทที่ 9 การวัดความยาว
  • บทที่ 10 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  • บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  • บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100

  วิชาภาษาอังกฤษ
  • Alphabets
  • Numbers
  • Days and Months
  • My Family
  • My school
  • Myself
  • Body Parts
  • Vegetables and Fruits
  • Animals
  • A/An
  • Nouns
  •This, That/These, Those
  • is, am, are
  • has/have
  • like, don’t like
  • can, cannot
  • Question Words
  • Greetings

  วิชาวิทยาศาสตร์

  • เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • จิตวิทยาศาสตร์
  • สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
  • พืชรอบตัวเรา
  • ประเภทของพืช
  • สัตว์รอบตัวเรา
  • ตัวเราและการดูแลรักษา
  • อาหารที่เด็กควรรับประทานและอาหารที่เด็กไม่ควรรับประทาน
  • วัสดุและเสียง
  • แหล่งที่มาของวัสดุ
  • สมบัติของวัสดุ
  • ของใช้
  • เสียงรอบตัวเรา
  • หิน
  • ลักษณะภายนอกของหิน
  • ท้องฟ้าของเรา

  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  วิชาสุขศึกษา
  • บทที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
  • บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • บทที่ 3 การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
  • บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
  • บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

  วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
  • ศิลปะ
  บทที่ 1 ทัศนศิลป์
  ดนตรี
  บทที่ 2 เสียงและการกำเนิดเสียง
  บทที่ 3 เพลงในชีวิตประจำวัน
  บทที่ 4 บทเพลงในท้องถิ่น
  • นาฏศิลป์
  บทที่ 5 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
  บทที่ 6 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
  บทที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
  บทที่ 8 การละเล่นของไทย

  วิชาการงานอาชีพ
  • บทที่ 1 งานบ้าน
  • บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • บทที่ 3 งานเกษตร
  • บทที่ 4 งานประดิษฐ์เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.1 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพโดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน

ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
รีวิวสินค้า : หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top