FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
short note and test คณิตศาสตร์ (เสริม) ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน
short note and test คณิตศาสตร์ (เสริม) ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306973
หนังสือ short note and test คณิตศาสตร์ (เสริม) ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306973
 • Barcode :
  8859099306973
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  500 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  188 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/10/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1
  บทที่ 1 การประยุกต์ 1
  บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข
  บทที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
  บทที่ 4 การสร้าง
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 2
  บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  บทที่ 2 พหุนาม
  บทที่ 3 บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1
  บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
  บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 2
  บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  บทที่ 3 การแปรผัน

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1
  บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง
  บทที่ 2 การแยกตัวประกอบพหุนาม
  บทที่ 3 สมการกำลังสอง
  บทที่ 4 พาราโบลา
  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 2
  บทที่ 1 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
  บทที่ 2 ระบบสมการ
  บทที่ 3 วงกลม
  บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม


ตัวช่วยที่จะทำให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์อยู่แล้วเพิ่มพูนความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปอีกตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบมากมายหลายรูปแบบ ผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น
ทั้งยังเป็นตัวเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนและเพิ่มเกรด ทั้งระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาคเพื่อฝึกฝนพัฒนาความคิดให้ก้าวไกลออกไปจากแนวคิดเดิม เหมาะสมกับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้าในบทที่ไม่เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียน การสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น

รีวิวสินค้า : หนังสือ short note and test คณิตศาสตร์ (เสริม) ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
กอบสัญห หนูเมือง
ผ่านมาแล้ว 100 วัน 3 ชั่วโมง
สนใจหนังสือตณิตศาสตร์
Boyd / OL (Admin)
ผ่านมาแล้ว 99 วัน 15 ชั่วโมง
สั่งซื้อในเว็บได้เลยจ้า
คำค้นหายอดนิยม top