FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162368172
หนังสือ รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162368172
 • Barcode :
  9786162368172
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  578 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  184 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  03/10/59
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สมบัติของจำนวนนับ
  - ระบบจำนวนเต็ม
  - เลขยกกำลัง
  - พื้นฐานทางเรขาคณิต
  - การประยุกต์1
  - จำนวนและตัวเลข
  - การสร้าง
  - ทศนิยมและเศษส่วน
  - การประมาณค่า
  - คู่อันดับและกราฟ
  - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  - ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  - การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  - พหุนาม
  - อัตราส่วนและร้อยละ
  - การวัด
  - แผนภูมิรูปวงกลม
  - การแปลงทางเรขาคณิต
  - ความเท่ากันทุกประการ
  - สมบัติของเลขยกกำลัง
  - เศษส่วนของพหุนาม
  - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  - เส้นขนาน
  - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  - สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  - การแปรผัน
  - พื้นที่ผิวและปริมาตร
  - กราฟ
  - ระบบสมการเชิงเส้น
  - ความคล้าย
  - พื้นที่ผิวและปริมาตร
  - กรณฑ์ที่สอง
  - การแยกตัวประกอบพหุนาม
  - สมการกำลังสอง
  - พาราโบลา
  - อสมการ
  - ความน่าจะเป็น
  - สถิติ
  - ตรีโกณมิติ
  - การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  - ระบบสมการ
  - วงกลม
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความซับซ้อน มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณอยู่มากมาย
จึงเป็นวิชาที่ยากสำหรับนำเรียนทุกระดับชั้น ไม่เว้นแม้แต่ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

แต่ถ้าหากได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะพบว่า การที่นักเรียนมัธยมต้นส่วนใหญ่คิดว่า คณิตศาสตร์ ม.ต้น มีความยากนั้น ก็เพราะในการเรียนและการอ่านตำรา การอธิบายสูตรการคำนวณต่างๆ อาจจะไม่กระจ่างชัด และมีการจัดหมวดหมู่ของบทเรียนที่สัมพันธ์กับสูตรการคำนวณได้ยากต่อการทำความเข้าใจ
ทางทีมงานวิชาการ และคณาจารย์คุณภาพผู้มีประสบการณ์มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหา

ไม่ว่าจะเป็น รวมสูตรสมบัติของจำนวนนับ , รวมสูตรระบบจำนวนเต็ม , รวมสูตรจำนวนและตัวเลข , รวมสูตรพื้นฐานทางเรขาคณิต , รวมสูตรทศนิยมและเศษส่วน , รวมสูตรการประมาณค่า, รวมสูตรคู่อันดับและกราฟ , รวมสูตรความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ , รวมสูตรการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม , รวมสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัส , รวมสูตรแผนภูมิรูปวงกลม ,

รวมสูตรการวัด , รวมสูตรอัตราส่วนและร้อยละ , รวมสูตรเส้นขนานและมุมภายใน ,รวมสูตรการแปรผัน , รวมสูตรจำนวนจริง , รวมสูตรเลขยกกำลัง , รวมสูตรพหุนาม , รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร , รวมสูตรตรีโกณมิติ , รวมสูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ , รวมสูตรความคล้าย , รวมสูตรพาราโบลา , รวมสูตรสมการกำลังสอง , รวมสูตรการผันแปร , รวมสูตรระบบสมการ , รวมสูตรระบบอสมการ , รวมสูตรสถิติ , รวมสูตรวงกลม...

รวมแล้วกว่า 29 หัวข้อสูตรใหญ่ ที่แยกย่อยออกมาอีกเกือบ 100 สูตร
อย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นคู่มือคุณภาพควบคู่ไปกับการเรียน ที่ผู้ปกครองต้องซื้อให้กับบุตรหลานของท่าน
รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ
คำค้นหายอดนิยม top