FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ฯ 7 ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย / LOT
เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ฯ 7 ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย / LOT
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162363412
หนังสือ เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ฯ 7 ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย / LOT
แชร์
top
top
top
185 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 10
มหัศจรรย์นักบุญแห่งล้านนาไทย ปาฏิหาริย์พระอริยสงฆ์เจ้าแห่งดินแดนพระพุทธศาสนา ที่เปรียบดั่งเพชรประดับมงกุฏแห่งสยามประเทศ สาธุชนทั่วหล้าต่างประจักษ์ในบารมีของพระโพธิสัตว์ท่านนี้ มิมีวันลืมเลือน

หนังสือเรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๗ ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดปฏิปทาที่ดีงามของท่านครูบา และด้วยความดีของท่านครูบา ซึ่งมีผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากจนเกิดเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ กลายเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมาถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ท่านจะมรณภาพมากกว่า ๗๐ ปีก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้กล่าวขานความดีของท่านครูบาอย่างไม่มีวันหมดสิ้น

คำนิยม
นับตั้งแต่ที่ท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาได้มรณภาพไป จนบัดนี้ล่วงเลยมา ๗๐ กว่าปีแล้ว ถ้าท่านครูบายังมีชีวิตอยู่ ท่านคงจะอายปุระมาณ ๑๕๔ ปีทีเดียว แต่ว่าถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตาม แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบัน และเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังอย่างเราๆ ได้ปฏิบัติตามอีกด้วย

ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้เชื่อแน่ว่าจะยังอยู่ไปอีกนาน ในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่เคารพศรัทธาในครูบาศรีวิชัยมาตั้งแต่ยังจำความได้ เมื่อได้มีโอกาสได้เขียนคำนิยมให้กับพระนักเขียน นักเผยแผ่เลือดล้านนา อย่างท่านพระมหาช่วง ภูรีวัฑฒโน (จาจุมปา) ก็มีความรู้สึกปีติ ยินดี และยังได้บุญกุศลในการร่วมบุญบารมีสรรเสริญคุณของครูบาเจ้า ในการเผยแผ่พระคุณของท่านครูบา อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วประเทศและทั่วโลก

หนังสือ เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๗ ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย เล่มนี้ จึงเป็นดั่งขุมทรัพย์ อันประเสริฐที่จะนำพาลูกหลานทั้งหลายในปัจจุบันได้ศึกษา ประวัติความเป็นมาของครูบาศรีวิชัย พร้อมทั้งจริยาวัตรที่งดงาม อันจะนำไปใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประดับสติปัญญาของตนสืบต่อไป รับรองว่า เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะเกิดความศรัทธาในครูบาศรีวิชัยและพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

คุณพ่อรัตน์-คุณแม่ผ่องพรรณ ปาละพงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี จำกัด
จังหวัดเชียงใหม่


คำนิยม
คำว่า ล้านนา หมายถึง ภาคเหนือตอนบน ซึ่งดินแดนนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในยุคแรกๆ ของทางภาคเหนือ มีการทำเกษตรกรรม คือการทำนาจำนวนมาก มีเป็นล้านๆ ไร่

จึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าอาณาจักรล้านนาแต่ถ้ากล่าวถึงคำว่า นักบุญล้านนา คงไม่มีใครไม่รู้จักพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ชื่อว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวล้านนาได้เคารพศรัทธา แรงศรัทธานี้ชาวล้านนาได้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพถวายครูบาเจ้า อยู่จนถึงทุกวันนี้พระมหาช่วง ภูรีวัฑฒโน (จาจุมปา) เป็นนักเขียนคุณภาพของสำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ

หนังสือของท่านแต่ละเล่ม ล้วนแฝงไปด้วยคุณค่าเชิงศาสนา สังคมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กระผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผู้เขียนมีจิตศรัทธาแรงกล้า ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หนึ่ง ด้วยการผลิตหนังสืออัตชีวประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย

หนังสือเล่มนี้มีสาระที่สร้างและเพิ่มศรัทธาในพระสังฆรัตนะ เมื่ออ่านเรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๗ ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย แล้ว ปาฏิหาริย์จักบังเกิดขึ้นในใจของผู้อ่านเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์ ตาสนธิ
ผู้อำนวยการ ศูนย์กลางการศึกษาพระไตรปิฎกแห่งล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ประจำสาขาภาษาบาลี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
นักเขียนแห่งธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
รีวิวสินค้า : หนังสือ เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ฯ 7 ปาฏิหาริย์ครูบาศรีวิชัย / LOT / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top