FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา
ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099301855
หนังสือ ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา
แชร์
top
top
top
อ่านออกเขียนได้ด้วยการเรียนรู้วิธีประสมคำแบบง่ายๆ ในเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง๔๔ ตัว สระไทย ๓๒ ตัว แล้วจึงเพิ่มการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในเรื่องการประสมคำ พร้อมเกมเสริมทักษะเพื่อทบทวน บทเรียน เนื้อหาทั้งหมดจะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านออกเขียนได้

ปูพื้นฐานวิชาไทยซึ่งเด็กจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพสุงสุด
รีวิวสินค้า : หนังสือ ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top