FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162367717
หนังสือ ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
238.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 265 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 719
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162367717
 • Barcode :
  9786162367717
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  985 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  492 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  16/03/59
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • วิชาที่ 1 : ภาษาไทย
  ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
  เรื่องที่ 1 หลักภาษา
  เรื่องที่ 2 สำนวนโวหาร สุภาษิต และคำพังเพย
  เรื่องที่ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  เรื่องที่ 4 ลักษณะคำประพันธ์ไทย
  ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 100
  ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ101 - 200
  ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

  วิชาที่ 2 : สังคมศึกษา
  ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
  เรื่องที่ 1 ศาสนา
  เรื่องที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  เรื่องที่ 3 สิ่งแวดล้อม
  ข.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
  ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50
  ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-120
  ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 121-152
  ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 153-200
  ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

  วิชาที่ 3 : วิทยาศาสตร์
  ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
  เรื่องที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  เรื่องที่ 2 กลไลของสิ่งมีชีวิต/ พืช
  เรื่องที่ 3 กลไกลของสิ่งมีชีวิต/มนุษย์
  เรื่องที่ 4 อาหาร
  เรื่องที่ 5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  เรื่องที่ 6 ระบบนิเวศ
  เรื่องที่ 7 วัฏจักรของสาร
  เรื่องที่ 8 ปฏิกริยาเคมี
  เรื่องที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่
  เรื่องที่ 10 โลก และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ
  ข.แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  ข้อสอบชุดที่ 1 โลกของเรา ข้อ 1- 31
  ข้อสอบชุดที่ 2 ระบบนิเวศ ข้อ 32-55
  ข้อสอบชุดที่ 3 สารและสมบัติของสสาร ข้อ 56-100
  ********ข้อสอบชุดที่ 4 ความเร็ว ข้อ 101 - 108
  ข้อสอบชุดที่ 5 พลังงาน ข้อ 110 - 121
  ข้อสอบชุดที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ข้อ 122-130
  ข้อสอบชุดที่ 7 กลไกลและร่างกายของมนุษย์ ข้อ 131 - 150
  ข้อสอบชุดที่ 8 แรงและการกระทำ ข้อ 151-169
  ข้อสอบชุดที่ 9 พลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ข้อ 170-200
  ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

  วิชาที่ 4 : คณิตศาสตร์
  ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
  เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
  เรื่องที่ 2 การวัด
  เรื่องที่ 3 พื้นที่และปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ
  เรื่องที่ 4 เราขาคณิต
  เรื่องที่ 5 พีชคณิต
  ข.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50
  ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-100
  ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 101-150
  ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 151-200
  ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

  วิชาที่ 5 : ภาษาอังกฤษ
  ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
  เรื่องที่ 1 Nouns
  เรื่องที่ 2 Articales
  เรื่องที่ 3 Adjective
  เรื่องที่ 4 Comparison
  เรื่องที่ 5 Pronouns
  เรื่องที่ 6 Verbs
  เรื่องที่ 7 Tense
  ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  ข้อสอบชุดที่ 1 Structure or Grammar (โครงสร้างไวยากรณ์หรือหลักการใช้ภาษา) ข้อ 1-50
  ข้อสอบชุดที่ 2 Conversation (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) ข้อ 51-100
  ข้อสอบชุดที่ 3 Reading (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) ข้อ 101 - 150
  ข้อสอบชุดที่ 4 Non-Text (การอ่านภาพ หรือป้ายสัญลักษณ์) ข้อ 151-200
  ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสสอบติดมีสูงพร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

ในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ เช่นเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ,บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , มหิดลวิทยานุสรณ์ , สตรีวิทยา ,สวนกุหลาบวิทยาลัย , โยธินบูรณะ , สามเสนวิทยาลัย , จุฬาภรณราชวิทยาลัย , สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top