FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1
เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162365973
หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162365973
 • Barcode :
  9786162365973
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  350 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  216 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  15/06/58
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • คำสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธาน (Subject Pronoun)
  คำบุพบทที่น่าสนใจ (Interesting Preposition)
  คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective)
  การบอกเวลา (Telling the time)
  ว่าด้วยเรื่องของ V. to be
  คำและประโยค (Word and Sentence)
  คำกริยา (Verb) และคำกริยาช่วย (Auxiliary Verb)
  ประโยคคำถาม Wh-Question (What, Who, Where และ When)


คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน
ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด


สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในระดับประถมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด

สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในระดับประถมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในระดับประถมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
และวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งในระดับนี้นั่นก็คือ

“วิชาภาษาอังกฤษ” นั่นเอง

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์ ที่จำเป็นสำหรับระดับประถมศึกษา มีคำศัพท์มากมาย พร้อมคำอ่าน-คำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะทำให้อ่านได้อย่างง่ายๆ และกระตุ้นให้เกิดการจดจำได้เร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบให้ได้ตรวจสอบความรู้หลังการอ่านในแต่ละบทกันอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้จะแนะนำในเรื่องของการนำคำศัพท์เพียงคำเดียวมาประยุกต์ใช้กับไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้มา แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน


จนกลายเป็นประโยคต่างๆ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในเรื่องของการรู้คำศัพท์มาก แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
รีวิวสินค้า : หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top