Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

พื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์เริ่มต้นด้วยการศึกษาจำนวนและการคำนวณ เป้าหมายคือการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นในอนาคต การเก่งคณิตศาสตร์ต้องเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาทักษะที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน เป็นจุดเด่นที่สำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนยอดนิยม ข้อสอบเน้นประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161011040

฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 200 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161011040
ISBN
8859161011040
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
500 กรัม
จำนวนหน้า
200 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/06/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
พื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์เริ่มต้นด้วยการศึกษาจำนวนและการคำนวณ เป้าหมายคือการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นในอนาคต การเก่งคณิตศาสตร์ต้องเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาทักษะที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน เป็นจุดเด่นที่สำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนยอดนิยม ข้อสอบเน้นประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ สรุปสั้น อ่านกระชับ อ่านเข้าใจรวดเร็ว พร้อมเข้าห้องสอบ
2. ฝึกทำแนวข้อสอบทั้ง O-NET ป.6 และสอบ ม.1 คณิตศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
3. จับเวลาทำข้อสอบ จับเวลาทำจริง เฉลยละเอียดอ่านทบทวนความผิดพลาด ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้น
ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนเต็ม
หลักและค่าประจำหลัก
ลำดับขั้นของการคำนวณ
สมบัติการบวกของจำนวนเต็ม
สมบัติการคูณของจำนวนเต็ม
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.)
ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุด (ค.ร.น.)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.
เลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
ค่าสัมบูรณ์
การหารลงตัวของจำนวนนับ
เศษส่วน
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
ทศนิยม
ร้อยละ และอัตราส่วน
เส้นขนาน
สมบัติต่างๆ ที่น่าสนใจ
รูปสามเหลี่ยม
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
สมบัติและสูตรที่น่าสนใจของรูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม
สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
วงกลม
สูตรการหาความยาวเส้นรอบวง
สูตรการหาพื้นที่ของวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติ
สถิติและความน่าจะเป็น

แนวข้อสอบ O-NET ป.6
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 10

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 5

เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 10
รีวิวหนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.4
สรุปลัดวิชาภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.5
แผนภาพช่วยจำ Eng ป.5