Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเข้มข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย ทุกระดับชั้นหรือผู้ที่มีความประสงค์วางแผนศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ที่ต้องการสรุปเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบ TPAT 1 (ความถนัดแพทย์) เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบที่ 3 Admission
ขายแล้ว
4 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161011064

฿295
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 196 เล่ม
ราคารวม :
฿295
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161011064
ISBN
8859161011064
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2.2 ซม.
น้ำหนัก
800 กรัม
จำนวนหน้า
304 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/06/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย ทุกระดับชั้นหรือผู้ที่มีความประสงค์วางแผนศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ที่ต้องการสรุปเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบ TPAT 1 (ความถนัดแพทย์) เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบที่ 3 Admission

1. เจาะประเด็นเนื้อหาที่ออกสอบ ตรงตามโครงสร้างข้อสอบ (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, จริยธรรมแพทย์, ความคิดเชื่อมโยง)
2. แนวข้อสอบ TPAT 1 อัปเดตล่าสุด
3. เฉลยกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมจุดเน้น แนะเทคนิค

PART 1
รู้จักการสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะแพทย์
เรื่องที่ 1 ระบบการสอบ กสพท
เรื่องที่ 2 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก
เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการคัดเลือกของกลุ่ม กสพท
เรื่องที่ 4 ข้อมูลสาขาวิชาที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท

PART 2
เชาวน์ปัญญา
เรื่องที่ 1 อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
เรื่องที่ 2 เชาวน์ปัญญา
เรื่องที่ 3 Spatial และมิติสัมพันธ์
เรื่องที่ 4 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องที่ 5 ภาษาและการอ่านจับใจความ
แนวข้อสอบ Part เชาวน์ปัญญาชุดที่ 1 - 3
เฉลย แนวข้อสอบ Part เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 - 3

PART 3
จริยธรรมแพทย์
เรื่องที่ 1 ความหมาย
เรื่องที่ 2 ข้อกำหนด/กฎหมายทางการแพทย์
เรื่องที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมแพทย์ที่พบในปัจจุบัน
เรื่องที่ 4 ทัศนคติ (Attitude)
เรื่องที่ 5 การบริหารจัดการอารมณ์
เรื่องที่ 6 กระบวนการแก้ปัญหา
แนวข้อสอบ Part จริยธรรมแพทย์ ชุดที่ 1 - 3
เฉลย แนวข้อสอบ Part จริยธรรมแพทย์ ชุดที่ 1 - 3

PART 4
เชื่อมโยง
เรื่องที่ 1 หลักการสร้างความเชื่อมโยง
เรื่องที่ 2 ตัวอย่างบทความ
บทความที่ 1
เฉลย บทความที่ 1
เฉลย แผนผังเชื่อมโยงบทความที่ 1
เฉลย ตารางสรุปข้อความที่กำหนดบทความที่ 1
บทความที่ 2
เฉลย บทความที่ 2
เฉลย แผนผังเชื่อมโยงบทความที่ 2
เฉลย ตารางสรุปข้อความที่กำหนด
บทความที่ 2
บทความที่ 3
เฉลย บทความที่ 3
เฉลย แผนผังเชื่อมโยงบทความที่ 3
เฉลย ตารางสรุปข้อความที่กำหนดบทความที่ 3
แนวข้อสอบ Part เชื่อมโยง ชุดที่ 1 - 3
เฉลย แนวข้อสอบ Part เชื่อมโยง ชุดที่ 1 - 3
เฉลย แผนผังเชื่อมโยงบทความชุดที่ 1 - 3
เฉลย ตารางสรุปข้อความที่กำหนดบทความชุดที่ 1 - 3

รีวิวหนังสือ สรุปเข้มข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยงทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมพร้อมสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)
แนวข้อสอบเชาวน์ปัญญาทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)