Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยงทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด PART 1 จริยธรรมทางการแพทย์ ความสามารถในการแสดงทัศนคติต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ PART 2 เชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความเน้นไปในทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ มิติสัมพันธ์ ทักษะการบูรณาการทั้งคณิตศาสตร์ ม.ต้น และม.ปลาย การวิเคราะห์คำศัพท์ และบทความ PART3 ความคิดเชื่อมโยง ทักษะในการคิด พิจารณา วิเคราะห์ การจับใจความสำคัญที่มีความซับซ้อนหลายมิติ
ขายแล้ว
33 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308397

฿252
ส่วนลด10.00%
฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 177 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308397
ISBN
8859099308397
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
800 กรัม
จำนวนหน้า
240 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/06/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 ในด้านความคิดเชื่อมโยง หลักสูตรล่าสุด
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน

โดยแนวข้อสอบ TPAT1 ในเรื่องของการวัดทักษะด้านความคิดเชื่อมโยง เป็นแนวข้อสอบที่ต้องการทดสอบการคิดวิเคราะห์ และการจับใจความ มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ TGAT แต่จะต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนยิ่งกว่า
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 1
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 2
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 3
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 4
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 5
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 6
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 7
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 8
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 9
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 10
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 11
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 12
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 13
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 14
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 15
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 16
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 17
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 18
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 19
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 20
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 21
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 22
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 23
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 24
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 25
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 26
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 27
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 28
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 29
แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 30

เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 13
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 14
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 15
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 16
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 17
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 18
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 19
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 20
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 21
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 22
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 23
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 24
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 25
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 26
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 27
เฉลแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 28
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 29
เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 30

รีวิวหนังสือ แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยงทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้มข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมพร้อมสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)
แนวข้อสอบเชาวน์ปัญญาทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)