Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ คู่มือ Coding ภาษา PYTHON ฉบับสมบูรณ์ 3rd​ Edition

เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา หลักภาษา การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน จนสามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง สอนและอธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน มีโค้ดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนและผู้ที่สนใจ
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164875333

฿395
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 200 เล่ม
ราคารวม :
฿395
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164875333
ISBN
9786164875333
ขนาดหนังสือ
17 x 22.86 ซม.
ความหนาสินค้า
3 ซม.
น้ำหนัก
900 กรัม
จำนวนหน้า
480 หน้า
วันวางจำหน่าย
07/06/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
SourceCode
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา หลักภาษา การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน จนสามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง สอนและอธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน มีโค้ดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนและผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สอนการเขียนโปรแกรมภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น
2. อธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน
3. สามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมใช้งานได้จริง
บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python (Introduction to Python)

บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python (Introduction to Python Programming)

บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ (Variable, Data Type, Expression and Operator)

บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input)

บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม (Control Statement)

บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิกชันนารี (Sequence, Set and Dictionary Data Type)

บทที่ 7 ฟังก์ชัน (Function)

บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling)

บทที่ 9 Graphic User Interface (GUI)

บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling

บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)

บทที่ 12 ทำงานกับไฟล์ (File I/O)

บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Programming)

บทที่ 14 การสร้าง GUI Form ด้วย PyQt และ Qt Designer

บทที่ 15 การสร้างรายงานด้วย ReportLab

บทที่ 16 Python กับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ

บทที่ 17 Python กับงานด้าน Data Science

บทที่ 18 Python กับงานด้าน Business Intelligence

รีวิวหนังสือ คู่มือ Coding ภาษา PYTHON ฉบับสมบูรณ์ 3rd​ Edition
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
มือใหม่ Python เก่งได้ใน 30 วัน
Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์
เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio
คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)