Promotion
top
top
top

เซตพร้อมสอบทุกสนาม #Dek68

หนังสือรวมแนวข้อสอบ A-Level อัพเดตจากแนวข้อสอบปีล่าสุด ตรงตาม Exam Blueprint 9 วิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) เฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด
ขายแล้ว
23 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 999999904032024

฿805
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
หมดแล้ว
ข้อมูลสินค้า
Barcode
999999904032024
ความหนาสินค้า
6.2 ซม.
น้ำหนัก
1710 กรัม
วันวางจำหน่าย
21/03/67
หนังสือรวมแนวข้อสอบ A-Level อัพเดตจากแนวข้อสอบปีล่าสุด ตรงตาม Exam Blueprint 9 วิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) เฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อใช้คะแนนสอบยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

1. โครงสร้างข้อสอบตรงตาม Exam Blueprint
2. แนวข้อสอบ A-Level 9 รายวิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
3. เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมจุดเน้น แนะเทคนิค

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในสนาม TGAT โดยเป็นการรวมแนวข้อสอบ ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) อ้างอิงตามการสอบปีล่าสุด เน้นการฝึกทำแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อคะแนนที่สูงกว่า เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-5-6) ทุกระดับชั้น ทุกสายการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. รวบรวมข้อสอบ TGAT ครบทุกรายวิชา ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน)
2. แนวข้อสอบ TGAT อัพเดทล่าสุดทั้ง 3 พาร์ท พาร์ทละ 3 ชุด จัดเต็มมากถึง 600 ข้อ
3. เฉลยง่ายเข้าใจ เสริมจุดเน้น เติมข้อสังเกต พร้อมเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ
รีวิวหนังสือ เซตพร้อมสอบทุกสนาม #Dek68
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
รวมแนวข้อสอบ TGAT 1-2-3 ปีล่าสุด
รวมแนวข้อสอบล่าสุด TGAT (ครบเต็มชุด) TGAT1 | TGAT2 | TGAT3 มั่นใจเต็ม 100
เซต มั่นใจเกินร้อย พิชิตคะแนนเต็มTGAT
เซต เตรียมสอบครู
พิชิต 300 คะแนนเต็ม TGAT 1-2-3
เซตจบพิชิตข้อสอบ TGAT