Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ KEY MAP ฟิสิกส์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ขายแล้ว
10 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308281

฿175.50
ส่วนลด10.00%
฿195
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 199 เล่ม
ราคารวม :
฿195
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308281
ISBN
8859099308281
ขนาดหนังสือ
24 x 18.8 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
350 กรัม
จำนวนหน้า
80 หน้า
วันวางจำหน่าย
01/04/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่
สภาพสมดุล
งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการชน
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
คลื่น
แสงเชิงคลื่น
แสงเชิงรังสี
เสียง
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แม่เหล็ก
ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สมบัติเชิงกลของสาร
ความมร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์รีวิวหนังสือ KEY MAP ฟิสิกส์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ชีวะ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP เคมี ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%