Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น ภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

หลักวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นอกจากการท่องศัพท์แล้วจะว่าด้วย Grammar และ Reading หากเรารู้จักโครงสร้างและทำความเข้าใจหลักภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง Tense, Adjective, Adverb ตลอดจนการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การตีความรูปภาพ ป้าย สัญลักษณ์ หรือสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การอ่านใจความสำคัญและตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน เพื่อการสื่อสารใช้งานจริง การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามประโยค ย่อมช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ข้อสอบเน้นเจาะลึกแต่ละประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกๆ ทักษะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
ขายแล้ว
46 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010388

฿252
ส่วนลด10.00%
฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 101 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161010388
ISBN
8859161010388
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2.1 ซม.
น้ำหนัก
660 กรัม
จำนวนหน้า
280 หน้า
วันวางจำหน่าย
31/01/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หลักวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นอกจากการท่องศัพท์แล้วจะว่าด้วย Grammar และ Reading หากเรารู้จักโครงสร้างและทำความเข้าใจหลักภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง Tense, Adjective, Adverb ตลอดจนการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การตีความรูปภาพ ป้าย สัญลักษณ์ หรือสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การอ่านใจความสำคัญและตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน เพื่อการสื่อสารใช้งานจริง การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามประโยค ย่อมช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ข้อสอบเน้นเจาะลึกแต่ละประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกๆ ทักษะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สรุปสั้น อ่านกระชับ อ่านเข้าใจรวดเร็ว พร้อมเข้าห้องสอบ
2. ฝึกทำแนวข้อสอบทั้ง O-NET ป.6 และสอบ ม.1 ภาษาอังกฤษ สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
3. จับเวลาทำข้อสอบ จับเวลาทำจริง เฉลยละเอียดอ่านทบทวนความผิดพลาด ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้น
ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ
การทักทายและการอำลา (Greeting and Saying Goodbye)
การขอความช่วยเหลือ (Asking for Help)
การขอบคุณ (Saying Thank You)
การตอบรับคำขอบคุณ (Responding to Thank You)
การขออนุญาต (Asking for Permission)
การถามทิศทางและสถานที่ (Asking for Directions and Places)
การถามราคา (Asking for Price)
การถามเวลา (Asking for the Time)
การถามความคิดเห็น (Asking for Opinion)
สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Everyday English Idioms)

Grammar
Parts of Speech
Noun
Pronoun
Verb
Adjective
Adverb
Preposition
Conjunction

Article

Quantifier

Tense
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect Tense
Past Simple Tense
Past Continuous Tense
Future Simple Tense

Passive Voice

If-Clause
Modal Verb

Degrees of Adjectives
ขั้นปกติ (Positive Degree)
ขั้นเปรียบเทียบ (Comparative Degree)
ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

Vocabulary

Reading Skill
Topic/Title หัวข้อ/ชื่อเรื่อง
Main Idea ใจความสำคัญ
Purpose วัตถุประสงค์
Meaning in Context ความหมายในบริบท
Reference การอ้างอิง
True or False จริงหรือเท็จ
Summary การสรุป

แนวข้อสอบ O-NET ป.6
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5

แนวข้อสอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1-10

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1-5

เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1-10
รีวิวหนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น ภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
 เก่งเลข ป.4-5-6 ด้วย 3 เนื้อหาพิเศษ
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.4
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สรุปลัดวิชาภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6