Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น สังคมศึกษา ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่อาจเน้นการท่องจำ และมีรายละเอียดหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้ความจำผสมกับความเข้าใจ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกย่อมทำให้นักเรียนต้องศึกษาหาความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลา บทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมความเข้าใจในสังคม ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสร้างวัฒนธรรมที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างคุณค่าและจริยธรรมให้อยู่ร่วมกับสังคม หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานตามกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระประวัติศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสรุปและข้อสอบครอบคลุมระดับ ป.6 และพื้นฐานการเตรียมตัวสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบและแนวทางการคิด นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้งระดับ ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนเข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
ขายแล้ว
62 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010371

฿234
ส่วนลด10.00%
฿260
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 75 เล่ม
ราคารวม :
฿260
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161010371
ISBN
8859161010371
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
490 กรัม
จำนวนหน้า
204 หน้า
วันวางจำหน่าย
29/01/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
สังคมศึกษาเป็นวิชาที่อาจเน้นการท่องจำ และมีรายละเอียดหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งต้องใช้ความจำผสมกับความเข้าใจ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกย่อมทำให้นักเรียนต้องศึกษาหาความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลา บทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมความเข้าใจในสังคม ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสร้างวัฒนธรรมที่ดีตลอดจนเสริมสร้างคุณค่าและจริยธรรมให้อยู่ร่วมกับสังคม

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานตามกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระประวัติศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสรุปและข้อสอบครอบคลุมระดับ ป.6 และพื้นฐานการเตรียมตัวสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบและแนวทางการคิด นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้งระดับ ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 เข้มๆ มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนเข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ทบทวนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สรุปสั้น อ่านกระชับ อ่านเข้าใจรวดเร็ว พร้อมเข้าห้องสอบ
2. ฝึกทำแนวข้อสอบทั้ง ป.6 และสอบ ม.1 วิชาสังคมศึกษา สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
3. จับเวลาทำข้อสอบ จับเวลาทำจริง เฉลยละเอียดอ่านทบทวนความผิดพลาด ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้น
ทบทวน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา
ประเภทของศาสนา
ศาสนาพุทธ

พุทธสาวก พุทธสาวิกา ที่ควรรู้
วันสำคัญทางศาสนา
หลักธรรมสำคัญที่ควรรู้
ศาสนาสากลที่ควรรู้

สังคมและวัฒนธรรม
รูปแบบวัฒนธรรม
สถานภาพและบทบาท

การเมือง การปกครอง
องค์ประกอบรัฐ
อำนาจอธิปไตย
หลักการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
ระบบเผด็จการ

กฎหมาย
ระบบกฎหมายสากล
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายในชีวิตประจำวัน

เศรษฐศาสตร์
ประเภทเศรษฐศาสตร์
ปัจจัยการผลิต
ขั้นตอนการผลิต
หน่วยเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ

ปัญหาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อาเซียน

ภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาทรัพยากรดิน
สัตว์ป่าสงวนของไทย

ประวัติศาสตร์
การนับศักราช
ยุคสมัยของประเทศไทย
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แนวข้อสอบ ป.6
แนวข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1- 5

แนวข้อสอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 10

เฉลยแนวข้อสอบ ป.6
เฉลยแนวข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1- 5

เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 10
รีวิวหนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น สังคมศึกษา ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
 เก่งเลข ป.4-5-6 ด้วย 3 เนื้อหาพิเศษ
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.4
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สรุปลัดวิชาภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6