Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Physics

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Physics” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย
ขายแล้ว
30 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308243

฿300
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 86 เล่ม
ราคารวม :
฿300
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308243
ISBN
8859099308243
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.3 ซม.
น้ำหนัก
610 กรัม
จำนวนหน้า
244 หน้า
วันวางจำหน่าย
05/02/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Physics” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

การสอบ A–Level (Applied Knowledge Level) เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบวิชาสามัญ มุ่งเน้นการสอบวัดความรู้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6 ตามหลักสูตรของ สพฐ. โดยคะแนน ของ A–Level สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 3 รอบ คือ

โควตา แอดมิชชัน และสอบตรง ในการสอบ A–Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีโครงสร้างข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ กลศาสตร์ คลื่นกลและแสง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร และฟิสิกส์แผนใหม่

สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบฟิสิกส์
* แนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 5

เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์
* เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบฟิสิกส์ ชุดที่ 5
รีวิวหนังสือ พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Physics
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100