Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ รวมแนวข้อสอบ A-Level ครบ 9 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100

หนังสือรวมแนวข้อสอบ A-Level อัพเดตจากแนวข้อสอบปีล่าสุด ตรงตาม Exam Blueprint 9 วิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) เฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อใช้คะแนนสอบยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ขายแล้ว
485 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010357

฿432
ส่วนลด10.00%
฿480
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 106 เล่ม
ราคารวม :
฿480
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือรวมแนวข้อสอบ A-Level อัพเดตจากแนวข้อสอบปีล่าสุด ตรงตาม Exam Blueprint 9 วิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) เฉลยละเอียด ทบทวนในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อใช้คะแนนสอบยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

1. โครงสร้างข้อสอบตรงตาม Exam Blueprint
2. แนวข้อสอบ A-Level 9 รายวิชา (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
3. เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมจุดเน้น แนะเทคนิค
PART 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
ข้อสอบ A-Level 61 Math 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 61 Math 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 61 Math 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 61 Math 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 2

PART 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
ข้อสอบ A-Level 62 Math 2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 62 Math 2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 62 Math 2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 62 Math 2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 2

PART 3 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ข้อสอบ A-Level 63 Sci วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 63 Sci วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 63 Sci วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 63 Sci วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 2

PART 4 วิชาฟิสิกส์
ข้อสอบ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 2

PART 5 วิชาเคมี
ข้อสอบ A-Level 65 Chem วิชาเคมี ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 65 Chem วิชาเคมี ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 65 Chem วิชาเคมี ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 65 Chem วิชาเคมี ชุดที่ 2

PART 6 วิชาชีววิทยา
ข้อสอบ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา ชุดที่ 2

PART 7 วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบ A-Level 70 Soci วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 70 Soci วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 70 Soci วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 70 Soci วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

PART 8 วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ A-Level 81 Thai วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 81 Thai วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 81 Thai วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 81 Thai วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

PART 9 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ A-Level 82 Eng วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
ข้อสอบ A-Level 82 Eng วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เฉลยข้อสอบ A-Level 82 Eng วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เฉลยข้อสอบ A-Level 82 Eng วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

รีวิวหนังสือ รวมแนวข้อสอบ A-Level ครบ 9 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย + สังคม (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง ฉบับ 2 in 1
A-Level ชีววิทยา อัปเดตปีล่าสุด
รวมแนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ (A-Level 62 Math 2) มั่นใจเต็ม 100
A-Level ฟิสิกส์ อัปเดตปีล่าสุด
A-Level เคมี อัปเดตปีล่าสุด
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อัปเดตปีล่าสุด