Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.4 มั่นใจเต็ม 100

"ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.4 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบรวม 129 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย"
ขายแล้ว
86 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874916

฿285
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 138 เล่ม
ราคารวม :
฿285
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874916
ISBN
9786164874916
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
440 กรัม
จำนวนหน้า
160 หน้า
วันวางจำหน่าย
15/12/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ

Short Note วิทยาศาสตร์ ป.4
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ
มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม
และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด
พร้อมแนวข้อสอบรวม 129 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย"

1. สรุปเนื้อหากระชับ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. อ่านสนุกเข้าใจง่าย สไตล์การ์ตูน
3. เก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด
บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. จิตวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของพืช
กระบวนการสร้างอาหารของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

บทที่ 3 แรงโน้มถ่วงของโลก
ลักษณะของแรงโน้มถ่วง
มวลและน้ำหนักของวัตถุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำหนักของวัตถุบนโลก
มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ดวงจันทร์

บทที่ 4 แสงและตัวกลางของแสง
แสง
ตัวกลางของแสง
การเกิดเงา
การสะท้อนของแสง

บทที่ 5 สมบัติของวัสดุ
วัสดุรอบตัวเรา
ประเภทของวัสดุ
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

บทที่ 6 สมบัติของสสาร
เกร็ดวิทย์น่ารู้
การหามวลและปริมาตรของสสาร
สสารสถานะของแข็ง
สสารสถานะของเหลว
สสารสถานะของแก๊ส

บทที่ 7 การปรากฏของดวงจันทร์
การปรากฏของดวงจันทร์
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
ข้างขึ้น-ข้างแรม
นีล อาร์มสตรอง
บทที่ 8 ระบบสุริยะ
กาแล็กซี (Galaxy)
ระบบสุริยะ (Solar System)
องค์ประกอบของระบบสุริยะ
การแบ่งดาวเคราะห์
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ

รีวิวหนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.4 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.5
แผนภาพช่วยจำ Eng ป.5
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเข้มข้น วิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET&เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม เตรียมสอบภาษาไทย ป.1