Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ สรุปหลัก + ตะลุยโจทย์ + ข้อสอบ ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทั่วประเทศ และต้องการทบทวนเพื่อสอบเพิ่มเกรดในโรงเรียน ด้วยสรุปเนื้อหาที่กระชับ ภาพประกอบที่เข้าใจง่ายในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม พร้อมข้อสอบทบทวนท้ายบทให้ทบทวนซ้ำเพื่อเช็คความเข้าใจ และตะลุยแนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 โค้งสุดท้ายมากกว่า 600 ข้อ ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง
ขายแล้ว
191 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874909

฿405
ส่วนลด10.00%
฿450
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 224 เล่ม
ราคารวม :
฿450
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874909
ISBN
9786164874909
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
3.3 ซม.
น้ำหนัก
1300 กรัม
จำนวนหน้า
600 หน้า
วันวางจำหน่าย
20/12/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทั่วประเทศ และต้องการทบทวนเพื่อสอบเพิ่มเกรดในโรงเรียน ด้วยสรุปเนื้อหาที่กระชับ ภาพประกอบที่เข้าใจง่ายในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม พร้อมข้อสอบทบทวนท้ายบทให้ทบทวนซ้ำเพื่อเช็คความเข้าใจ และตะลุยแนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 โค้งสุดท้ายมากกว่า 600 ข้อ ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง

1. สรุปเนื้อหา 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
2. ตัวอย่าง + ข้อสอบทบทวนท้ายบท
3. ตะลุยแนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 ครบทั้ง 5 วิชา พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย

Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับ
ทบทวนประจำบท “จำนวนนับ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “จำนวนนับ”

บทที่ 2 มุมและส่วนของเส้นตรง
ทบทวนประจำบท “มุมและส่วนของเส้นตรง”
เฉลย ทบทวนประจำบท “มุมและส่วนของเส้นตรง”

บทที่ 3 เส้นขนาน
ทบทวนประจำบท “เส้นขนาน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เส้นขนาน”

บทที่ 4 ทิศและแผนผัง
ทบทวนประจำบท “ทิศและแผนผัง”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ทิศและแผนผัง”

บทที่ 5 เศษส่วน
ทบทวนประจำบท “เศษส่วน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เศษส่วน”

บทที่ 6 ทศนิยม
ทบทวนประจำบท “ทศนิยม”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ทศนิยม”

บทที่ 7 รูปเรขาคณิต
ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิต”
เฉลย ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิต”

บทที่ 8 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก”
เฉลย ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของ

บทที่ 9 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่องที่ 1 การนำเสนอข้อมูล
ทบทวนประจำบท “สถิติและความน่าจะเป็น”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สถิติและความน่าจะเป็น”

บทที่ 10 สมการและการแก้สมการ
ทบทวนประจำบท “สมการและการแก้สมการ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สมการและการแก้สมการ”

บทที่ 11 บทประยุกต์
ทบทวนประจำบท “บทประยุกต์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “บทประยุกต์”

Part 2 วิชาวิทยาศาสตร์
บทที่ 1 ร่างกายของเรา
ทบทวนประจำบท “ร่างกายของเรา”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ร่างกายของเรา”

บทที่ 2 สัตว์
ทบทวนประจำบท “สัตว์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สัตว์”

บทที่ 3 พืช
ทบทวนประจำบท “พืช”

บทที่ 4 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทบทวนประจำบท “สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

เฉลย ทบทวนประจำบท “สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
บทที่ 5 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ทบทวนประจำบท “ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต”

บทที่ 6 สาร
ทบทวนประจำบท “สาร”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สาร”

บทที่ 7 แรงและพลังงาน
ทบทวนประจำบท “แรงและพลังงาน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “แรงและพลังงาน”

บทที่ 8 ไฟฟ้า
ทบทวนประจำบท “ไฟฟ้า”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ไฟฟ้า”

บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของโลก
ทบทวนประจำบท “การเปลี่ยนแปลงของโลก”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การเปลี่ยนแปลงของโลก”

บทที่ 10 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
ทบทวนประจำบท “ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ”

Part 3 วิชาภาษาไทย
บทที่ 1 การอ่าน
ทบทวนประจำบท “การอ่าน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การอ่าน”

บทที่ 2 การเขียน
ทบทวนประจำบท “การเขียน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การเขียน”

บทที่ 3 การดู ฟังและพูด
ทบทวนประจำบท “การดู ฟังและพูด”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การดู ฟังและพูด”

บทที่ 4 หลักการใช้ภาษา
ทบทวนประจำบท “หลักการใช้ภาษา”
เฉลย ทบทวนประจำบท “หลักการใช้ภาษา”

บทที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดี
ทบทวนประจำบท “วรรณกรรมและวรรณคดี”
เฉลย ทบทวนประจำบท “วรรณกรรมและวรรณคดี”

Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 Myself
ทบทวนประจำบท “Myself”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Myself”

บทที่ 2 Time
ทบทวนประจำบท “Time”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Time”

บทที่ 3 Family
ทบทวนประจำบท “Family”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Family”

บทที่ 4 Free time
ทบทวนประจำบท “Free time”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Free time”

บทที่ 5 Shopping
ทบทวนประจำบท “shopping”
เฉลย ทบทวนประจำบท “shopping”

บทที่ 6 Weather
ทบทวนประจำบท “Weather”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Weather”

บทที่ 7 Travel
ทบทวนประจำบท “Travel”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Travel”

บทที่ 8 Relationship with other people
ทบทวนประจำบท “Relationship with other people”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Relationship with other people”

บทที่ 9 food and drink
ทบทวนประจำบท “food and drink”
เฉลย ทบทวนประจำบท “food and drink”

บทที่ 10 Grammars
ทบทวนประจำบท “Grammars”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Grammars”

Part 5 วิชาสังคมศึกษา
บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ทบทวนประจำบท “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”

บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ทบทวนประจำบท “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม”
ทบทวนประจำบท “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม”

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ทบทวนประจำบท “เศรษฐศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เศรษฐศาสตร์”

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
ทบทวนประจำบท “ประวัติศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ประวัติศาสตร์”

บทที่ 5 ภูมิศาสตร์
ทบทวนประจำบท “ภูมิศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ภูมิศาสตร์”

บทที่ 6 อาเซียน
ทบทวนประจำบท “อาเซียน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “อาเซียน”

Part 6 ตะลุยข้อสอบเข้า ม.1
ข้อสอบ “คณิตศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “คณิตศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 - 4

ข้อสอบ “วิทยาศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “วิทยาศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “ภาษาไทย” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “ภาษาไทย” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ” สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ” สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “สังคมศึกษา” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “สังคมศึกษา” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

บทที่ 1 จำนวนนับ
ทบทวนประจำบท “จำนวนนับ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “จำนวนนับ”

บทที่ 2 มุมและส่วนของเส้นตรง
ทบทวนประจำบท “มุมและส่วนของเส้นตรง”
เฉลย ทบทวนประจำบท “มุมและส่วนของเส้นตรง”

บทที่ 3 เส้นขนาน
ทบทวนประจำบท “เส้นขนาน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เส้นขนาน”

บทที่ 4 ทิศและแผนผัง
ทบทวนประจำบท “ทิศและแผนผัง”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ทิศและแผนผัง”

บทที่ 5 เศษส่วน
ทบทวนประจำบท “เศษส่วน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เศษส่วน”

บทที่ 6 ทศนิยม
ทบทวนประจำบท “ทศนิยม”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ทศนิยม”

บทที่ 7 รูปเรขาคณิต
ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิต”
เฉลย ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิต”

บทที่ 8 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก”
เฉลย ทบทวนประจำบท “รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของ

บทที่ 9 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่องที่ 1 การนำเสนอข้อมูล
ทบทวนประจำบท “สถิติและความน่าจะเป็น”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สถิติและความน่าจะเป็น”

บทที่ 10 สมการและการแก้สมการ
ทบทวนประจำบท “สมการและการแก้สมการ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สมการและการแก้สมการ”

บทที่ 11 บทประยุกต์
ทบทวนประจำบท “บทประยุกต์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “บทประยุกต์”

Part 2 วิชาวิทยาศาสตร์
บทที่ 1 ร่างกายของเรา
ทบทวนประจำบท “ร่างกายของเรา”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ร่างกายของเรา”

บทที่ 2 สัตว์
ทบทวนประจำบท “สัตว์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สัตว์”

บทที่ 3 พืช
ทบทวนประจำบท “พืช”

บทที่ 4 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทบทวนประจำบท “สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

บทที่ 5 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ทบทวนประจำบท “ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต”

บทที่ 6 สาร
ทบทวนประจำบท “สาร”
เฉลย ทบทวนประจำบท “สาร”

บทที่ 7 แรงและพลังงาน
ทบทวนประจำบท “แรงและพลังงาน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “แรงและพลังงาน”

บทที่ 8 ไฟฟ้า
ทบทวนประจำบท “ไฟฟ้า”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ไฟฟ้า”

บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของโลก
ทบทวนประจำบท “การเปลี่ยนแปลงของโลก”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การเปลี่ยนแปลงของโลก”

บทที่ 10 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
ทบทวนประจำบท “ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ”

Part 3 วิชาภาษาไทย
บทที่ 1 การอ่าน
ทบทวนประจำบท “การอ่าน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การอ่าน”

บทที่ 2 การเขียน
ทบทวนประจำบท “การเขียน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การเขียน”

บทที่ 3 การดู ฟังและพูด
ทบทวนประจำบท “การดู ฟังและพูด”
เฉลย ทบทวนประจำบท “การดู ฟังและพูด”

บทที่ 4 หลักการใช้ภาษา
ทบทวนประจำบท “หลักการใช้ภาษา”
เฉลย ทบทวนประจำบท “หลักการใช้ภาษา”

บทที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดี
ทบทวนประจำบท “วรรณกรรมและวรรณคดี”
เฉลย ทบทวนประจำบท “วรรณกรรมและวรรณคดี”

Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 Myself
ทบทวนประจำบท “Myself”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Myself”

บทที่ 2 Time
ทบทวนประจำบท “Time”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Time”

บทที่ 3 Family
ทบทวนประจำบท “Family”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Family”

บทที่ 4 Free time
ทบทวนประจำบท “Free time”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Free time”

บทที่ 5 Shopping
ทบทวนประจำบท “shopping”
เฉลย ทบทวนประจำบท “shopping”

บทที่ 6 Weather
ทบทวนประจำบท “Weather”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Weather”

บทที่ 7 Travel
ทบทวนประจำบท “Travel”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Travel”

บทที่ 8 Relationship with other people
ทบทวนประจำบท “Relationship with other people”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Relationship with other people”

บทที่ 9 food and drink
ทบทวนประจำบท “food and drink”
เฉลย ทบทวนประจำบท “food and drink”

บทที่ 10 Grammars
ทบทวนประจำบท “Grammars”
เฉลย ทบทวนประจำบท “Grammars”

Part 5 วิชาสังคมศึกษา
บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ทบทวนประจำบท “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม”

บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ทบทวนประจำบท “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม”
ทบทวนประจำบท “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม”

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ทบทวนประจำบท “เศรษฐศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “เศรษฐศาสตร์”

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์
ทบทวนประจำบท “ประวัติศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ประวัติศาสตร์”

บทที่ 5 ภูมิศาสตร์
ทบทวนประจำบท “ภูมิศาสตร์”
เฉลย ทบทวนประจำบท “ภูมิศาสตร์”

บทที่ 6 อาเซียน
ทบทวนประจำบท “อาเซียน”
เฉลย ทบทวนประจำบท “อาเซียน”

Part 6 ตะลุยข้อสอบเข้า ม.1
ข้อสอบ “คณิตศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “คณิตศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 - 4

ข้อสอบ “วิทยาศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “วิทยาศาสตร์” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “ภาษาไทย” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “ภาษาไทย” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ” สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ” สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4

ข้อสอบ “สังคมศึกษา” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
เฉลย ข้อสอบ “สังคมศึกษา” สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1- 4
รีวิวหนังสือ สรุปหลัก + ตะลุยโจทย์ + ข้อสอบ ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซต Advance เข้า ม.1
รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted & EP คณิต วิทย์ อังกฤษ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง / ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ
เตรียมสอบแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์ ป.6
รวมโจทย์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ห้อง Gifted
Advanced Maths ป.6 พิชิตสอบเข้า Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100