Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100

ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย
ขายแล้ว
95 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874886

฿285
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 136 เล่ม
ราคารวม :
฿285
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874886
ISBN
9786164874886
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
430 กรัม
จำนวนหน้า
152 หน้า
วันวางจำหน่าย
06/12/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ

Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงามและเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย

1. สรุปเนื้อหากระชับ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. อ่านสนุกเข้าใจง่าย สไตล์การ์ตูน
3. เก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด
บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. จิตวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การปรับตัวของพืช
การปรับตัวของสัตว์
ความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โครโมโซมของมนุษย์
คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์
การคำนวณทางพันธุศาสตร์
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
ความผิดปกติทางพันธุกรรม

บทที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
แรง (Force)
แรงเสียดทาน

บทที่ 5 เสียงรอบตัวเรา
เสียงรอบตัวเรา
อวัยวะรับเสียง (หู)
ขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์
ลักษณะของเสียง

บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของสสาร
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสาร

บทที่ 7 แหล่งน้ำบนโลก
แหล่งน้ำบนโลก
แหล่งน้ำจืดบนโลก
แหล่งน้ำเค็มบนโลก
แหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำใต้ดิน
การใช้ประโยชน์ของน้ำ
แนวทางในการประหยัดน้ำ
แนวทางในการอนุรักษ์น้ำ

บทที่ 8 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
ลมฟ้าอากาศ
การเกิดวัฏจักรน้ำ
เมฆน่ารู้

บทที่ 9 ดวงดาวบนท้องฟ้า
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
การกำหนดทิศ
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์
รูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์
การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์
การหาค่ามุมเงย
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
รีวิวหนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.4
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สรุปลัดวิชาภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.5