Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100

ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย
ขายแล้ว
25 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874886

฿285
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 143 เล่ม
ราคารวม :
฿285
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874886
ISBN
9786164874886
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
430 กรัม
จำนวนหน้า
152 หน้า
วันวางจำหน่าย
06/12/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ร่ายเวทมนตร์ความสนุกให้วิทยาศาสตร์อ่านง่าย เข้าใจไว เตรียมพร้อมรับมือทุกสนามสอบ

Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
พร้อมรับมือกับการสอบปลายภาคเรียน, สอบท้ายบท, เตรียมสอบ O-NET, เตรียมสอบ สสวท. เตรียมสอบเข้า ม.1, เตรียมสอบตามสถาบันต่าง ๆ มีสอดแทรกการ์ตูน อ่านสนุกเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงามและเก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด พร้อมแนวข้อสอบอีก 100 ข้อ และเฉลยมีคำอธิบาย เพื่อทบทวนความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติมด้วย

1. สรุปเนื้อหากระชับ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. อ่านสนุกเข้าใจง่าย สไตล์การ์ตูน
3. เก็งข้อสอบออกบ่อยทุกบท เพื่อทำคะแนนสูงสุด
บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. จิตวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การปรับตัวของพืช
การปรับตัวของสัตว์
ความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โครโมโซมของมนุษย์
คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์
การคำนวณทางพันธุศาสตร์
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
ความผิดปกติทางพันธุกรรม

บทที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
แรง (Force)
แรงเสียดทาน

บทที่ 5 เสียงรอบตัวเรา
เสียงรอบตัวเรา
อวัยวะรับเสียง (หู)
ขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์
ลักษณะของเสียง

บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของสสาร
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสาร

บทที่ 7 แหล่งน้ำบนโลก
แหล่งน้ำบนโลก
แหล่งน้ำจืดบนโลก
แหล่งน้ำเค็มบนโลก
แหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำใต้ดิน
การใช้ประโยชน์ของน้ำ
แนวทางในการประหยัดน้ำ
แนวทางในการอนุรักษ์น้ำ

บทที่ 8 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
ลมฟ้าอากาศ
การเกิดวัฏจักรน้ำ
เมฆน่ารู้

บทที่ 9 ดวงดาวบนท้องฟ้า
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
การกำหนดทิศ
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์
รูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์
การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์
การหาค่ามุมเงย
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
รีวิวหนังสือ Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น ภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
เซตคู่ หนังสือติวเข้ม วิทย์-คณิต สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ (ประถม)
Learning Map สังคม ประถม 6
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น สังคมศึกษา ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้มแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.3