Promotion
top
top
top
top

หนังสือ KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ขายแล้ว
0 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308137

฿160
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สินค้าเข้าเร็วๆนี้
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308137
ISBN
8859099308137
ขนาดหนังสือ
24 x 18.8 ซม.
ความหนาสินค้า
0.7 ซม.
น้ำหนัก
220 กรัม
จำนวนหน้า
56 หน้า
วันวางจำหน่าย
07/12/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ภาษาอังกฤษ ม.1
ภาษาอังกฤษ ม.2
ภาษาอังกฤษ ม.3
รีวิวหนังสือ KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
KEY MAP วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ม.1 ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ป.6 ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ป.3 ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%