Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.4 (8 วิชา) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆ เข้าสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันในเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนและเข้าใจได้ไม่ยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ผ่านการคัดสรรจากพี่ๆนักเขียนที่มีประสบการณ์อันหลากหลาย ให้การเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปและพร้อมที่จะรับมือกับเนื้อหาวิชาในระดับขั้น ป.4 ได้อย่างสมบูรณ์
ขายแล้ว
353 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010272

฿350
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 10 เล่ม
ราคารวม :
฿350
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161010272
ISBN
8859161010272
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
3 ซม.
น้ำหนัก
1250 กรัม
จำนวนหน้า
576 หน้า
วันวางจำหน่าย
17/11/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆ เข้าสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันในเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนและเข้าใจได้ไม่ยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ผ่านการคัดสรรจากพี่ๆนักเขียนที่มีประสบการณ์อันหลากหลาย ให้การเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปและพร้อมที่จะรับมือกับเนื้อหาวิชาในระดับขั้น ป.4 ได้อย่างสมบูรณ์

1. สรุปเนื้อหาครบทุกวิชา ป.4 ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ตรงตามหบลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2. เนื้อหาสั้นกระชับ อัพเดททันต่อเหตุการณ์
3. ฝึกฝีมือด้วยแบบทดสอบและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ ป.4 (8 วิชา)

Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
แนวข้อสอบ : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวก การลบเลขหลายหลัก
แนวข้อสอบ : การบวก การลบเลขหลายหลัก
บทที่ 3 การคูณ การหาร
แนวข้อสอบ : การคูณ การหาร
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
แนวข้อสอบ : การบวก ลบ คูณ หารระคน
บทที่ 5 เวลา
แนวข้อสอบ : เวลา
บทที่ 6 เศษส่วน
แนวข้อสอบ : เศษส่วน
บทที่ 7 ทศนิยม
แนวข้อสอบ : ทศนิยม
บทที่ 8 มุม
แนวข้อสอบ : มุม
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แนวข้อสอบ : รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 แผนภูมิแท่ง ตาราง
แนวข้อสอบ : แผนภูมิแท่ง ตาราง
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 2 วิชาภาษาไทย
ภาษาพาที
บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 1
บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 2
บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 3
บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 4
บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 5
บทที่ 6 โอม! พินิจมหาพิจารณา
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 6
บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 7
บทที่ 8 ไวรัสวายร้าย
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 8
บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 9
บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 10
บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 11
บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 12
บทที่ 13 อย่างนี้ดีควรทำ
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 13
บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 14
บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 15
บทที่ 16 ธรรมชาตินี้มีคุณ
ข้อสอบภาษาพาที บทที่ 16
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาษาพาที
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 1
บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 2
บทที่ 3 ระบำสายฟ้า
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 3
บทที่ 4 เรื่องเล่าจากพัทลุง
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 4
บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 5
บทที่ 6 ห้องสมุดป่า
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 6
บทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง
ข้อสอบวรรณคดีลำนำ บทที่ 7
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วรรณคดีลำนำ
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วรรณคดีลำนำ
หลักภาษา
การอ่านจับใจความ
ข้อสอบหลักภาษา : การอ่านจับใจความ
สำนวน
ข้อสอบหลักภาษา : สำนวน
คำประวิสรรชนีย์, อักษรควบ, อักษรนำ, ไม้ยมก, ไม้ทัณฑฆาต
ข้อสอบหลักภาษา : คำประวิสรรชนีย์, อักษรควบ, อักษรนำ, ไม้ยมก,
ไม้ทัณฑฆาต
ชนิดของคำ และประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
ข้อสอบหลักภาษา : ชนิดของคำ และประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค การเขียนย่อหน้า
ข้อสอบหลักภาษา : เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค การเขียนย่อหน้า
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง คำพ้องความ
ข้อสอบหลักภาษา : คำพ้องรูป คำพ้องเสียง คำพ้องความ
การเขียนเรียงความ
ข้อสอบหลักภาษา : การเขียนเรียงความ
ประโยค และการเขียนจดหมาย
ข้อสอบหลักภาษา : ประโยค และการเขียนจดหมาย
การย่อความ การเลือกหนังสืออ่าน
ข้อสอบหลักภาษา : การย่อความ การเลือกหนังสืออ่าน
การพูด และการโฆษณา
ข้อสอบหลักภาษา : การพูด และการโฆษณา
การฟังและการดู
ข้อสอบหลักภาษา : การฟังและการดู
การเขียนรายงาน และการพูดรายงาน
ข้อสอบหลักภาษา : การเขียนรายงาน และการพูดรายงาน
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาถิ่น คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบหลักภาษา : ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาถิ่น คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
การใช้พจนานุกรม
ข้อสอบหลักภาษา : การใช้พจนานุกรม
บทร้อยกรอง
ข้อสอบหลักภาษา : บทร้อยกรอง
คำราชาศัพท์ และคำศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์
ข้อสอบหลักภาษา : คำราชาศัพท์ และคำศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 หลักภาษา
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หลักภาษา

Part 3 วิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตรอบตัว
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : สิ่งมีชีวิตรอบตัว
บทที่ 3 ส่วนต่างๆ ของพืชดอก
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : ส่วนต่างๆ ของพืชดอก
บทที่ 4 มวลและน้ำหนัก
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : มวลและน้ำหนัก
บทที่ 5 แสง
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : แสง
บทที่ 6 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
บทที่ 7 สถานะของสสาร
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : สถานะของสสาร
บทที่ 8 ระบบสุริยะของเรา
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : ระบบสุริยะของเรา
บทที่ 9 ดวงจันทร์
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ : ดวงจันทร์
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ปลายภาคเรียนที่ 2
วิทยาการคำนวณ
บทที่ 1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch
บทที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
บทที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
แนวข้อสอบวิทยาการคำนวณปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาการคำนวณปลายภาคเรียนที่ 2

Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
Lesson 1 Conversation
แนวข้อสอบ : Conversation
Lesson 2 Quantifiers
แนวข้อสอบ : Quantifiers
Lesson 3 Someone, Anyone, Something, Anything, Nothing
แนวข้อสอบ : Someone, Anyone, Something, Anything, Nothing
Lesson 4 Pronouns
แนวข้อสอบ : Pronouns
Lesson 5 Adjectives
แนวข้อสอบ : Adjectives
Lesson 6 Time
แนวข้อสอบ : Time
Lesson 7 Preposition
แนวข้อสอบ : Preposition
Lesson 8 Wh-question, How much และ How many
แนวข้อสอบ : Wh-question, How much และ How many
Lesson 9 Yes/No question
แนวข้อสอบ : Yes/No question
Lesson 10 Tense
แนวข้อสอบ : Tense
Lesson 11 Modal verbs
แนวข้อสอบ : Modal verbs
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 5 วิชาสังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
บทที่ 1 ความสำคัญของพุทธศาสนา และพุทธประวัติ
แบบทดสอบท้ายบทพระพุทธศาสนาบทที่ 1
บทที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
แบบทดสอบท้ายบทพระพุทธศาสนาบทที่ 2
บทที่ 3 หลักธรรมค้ำจุนโลก
แบบทดสอบท้ายบทพระพุทธศาสนาบทที่ 3
บทที่ 4 มารยาทชาวพุทธ
แบบทดสอบท้ายบทพระพุทธศาสนาบทที่ 4
บทที่ 5 ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
แบบทดสอบท้ายบทพระพุทธศาสนาบทที่ 5
หน้าที่พลเมือง
บทที่ 1 การปกครองของไทย
แบบทดสอบท้ายบทหน้าที่พลเมืองบทที่ 1
บทที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และสิทธิเด็ก
แบบทดสอบท้ายบทหน้าที่พลเมืองบทที่ 2
บทที่ 3 วัฒนธรรมไทย
แบบทดสอบท้ายบทหน้าที่พลเมืองบทที่ 3
เศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 การผลิต, ซื้อ, ขายสินค้าและบริการ
แบบทดสอบท้ายบทเศรษฐศาสตร์บทที่ 1
บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
แบบทดสอบท้ายบทเศรษฐศาสตร์บทที่ 2
บทที่ 3 หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
แบบทดสอบท้ายบทเศรษฐศาสตร์บทที่ 3
ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์
แบบทดสอบท้ายบทประวัติศาสตร์บทที่ 1
บทที่ 2 สมัยสุโขทัย
แบบทดสอบท้ายบทประวัติศาสตร์บทที่ 2
ภูมิศาสตร์
บทที่ 1 แผนที่ รูปถ่าย และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
แบบทดสอบท้ายบทภูมิศาสตร์บทที่ 1
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบท้ายบทภูมิศาสตร์บทที่ 2
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
บทที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
บทที่ 2 คนดีของครอบครัวและเพื่อน และการป้องกันอันตรายทางเพศ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
บทที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพจิตดี และเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ดี
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
บทที่ 4 การใช้ยา, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสารเสพติด
แบบทดสอบท้ายบทที่ 4
บทที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายให้สัมพันธ์กัน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 5
บทที่ 6 กีฬาเป็นยาวิเศษ
แบบทดสอบท้ายบทที่ 6
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 7 วิชาการงานอาชีพ
บทที่ 1 งานบ้าน
บทที่ 2 งานเกษตร
บทที่ 3 งานช่าง
บทที่ 4 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น
บทที่ 5 อาชีพ
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 8 วิชาศิลปะ
บทที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
บทที่ 2 ดนตรี
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 2 ดนตรี
บทที่ 3 นาฏศิลป์
แนวข้อสอบท้ายบทที่ 3 นาฏศิลป์
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
เฉลย
Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
Part 2 วิชาภาษาไทย
Part 3 วิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
Part 5 วิชาสังคมศึกษา
Part 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Part 7 วิชาการงานอาชีพ
Part 8 วิชาศิลปะ
รีวิวหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.4 (8 วิชา) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.3 (8 วิชา)
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เซตสุดคุ้ม : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑ ๒ ๓
ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100%