Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สูตรลัด สังคม ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาสังคม ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308106

฿166.50
ส่วนลด10%
฿185
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 79 เล่ม
ราคารวม :
฿185
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308106
ISBN
8859099308106
ขนาดหนังสือ
14.5 x 21 ซม.
ความหนาสินค้า
0.7 ซม.
น้ำหนัก
390 กรัม
จำนวนหน้า
104 หน้า
วันวางจำหน่าย
23/11/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาสังคม ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์
สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ
เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level

สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.ปลาย แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่าย และสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว
ศีลธรรม
• ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• พุทธประวัติ
• อริยสัจ 4
• พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
• หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
• พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
• การสังคายนาและเผยแผ่พระไตรปิฎก
• วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• พุทธศาสนสุภาษิต
• ศาสนาคริสต์
• ศาสนาอิสลาม
• ศาสนาฮินดู
• ศาสนาซิกข์

เศรษฐศาสตร์
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
• กลไกราคา
• การพัฒนาเศรษฐกิจ
• ระบบเศรษฐกิจ
• การเงินการคลัง
• ปัญหาทางเศรษฐกิจ
• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
• สหกรณ์
• เศรษฐกิจไทย

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
• วัฒนธรรมและสังคม
• อิทธิพลจากภายนอกต่อสังคมไทย
• อิทธิพลจากอารยธรรมจีน
• อิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก
• การเมืองการปกครอง
• ประชาธิปไตย
• การปกครองระบอบเผด็จการ
• กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
• กฎหมายอาญา
• รัฐธรรมนูญ

ประวัติศาสตร์
• การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
• การปฏิวัติอุตสาหกรรม
• อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
• อารยธรรมตะวันออก
• การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของประเทศจีน
• การปฏิรูปสังคมและการศึกษา
ของไทย สมัยรัชกาลที่ 5
• ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
• สงครามโลกครั้งที่ 1
• สงครามโลกครั้งที่ 2
• สงครามเย็น
รีวิวหนังสือ สูตรลัด สังคม ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบติวเข้มชีววิทยา สอวน. (ค่าย 1)
สูตรลัด ภาษาไทย ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
English Passion แนะวิธีคิดพิชิตสอบ อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
พิชิตสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Genius in PHYSICs ม.ปลาย
พร้อมสอบ A-Level เคมี พิชิต 100 คะแนน