Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สูตรลัด ภาษาไทย ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาภาษาไทยในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308090

฿148.50
ส่วนลด10%
฿165
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 49 เล่ม
ราคารวม :
฿165
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308090
ISBN
8859099308090
ขนาดหนังสือ
14.5 x 21 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
250 กรัม
จำนวนหน้า
80 หน้า
วันวางจำหน่าย
17/11/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์
สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
สรุปหลักวิชาภาษาไทยในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ
เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level

สรุปหลักวิชาภาษาไทย ม.ปลาย แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ 1 หลักภาษา
ความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษา
เสียง
คำ
ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
ร้อยเรียงถ้อยคำ
การเพิ่มคำ
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ระดับภาษา
คำราชาศัพท์

ส่วนที่ 2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารของมนุษย์
การรับสารด้วยการฟัง
การรับสารด้วยการอ่าน
การส่งสารด้วยการพูด
การส่งสารด้วยการอ่าน
การส่งสารด้วยการเขียน
การสื่อสารเพื่อกิจธุระ
ฝึกแต่งบทร้อยกรอง
มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
การถามและการตอบ
การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
การพูดต่อประชุมชน
วิธีสื่อสารในการประชุม
การเขียนเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงกิจธุระ
ลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
เหตุผลกับภาษา
การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
การใช้ภาษาโต้แย้ง
การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ
การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
การเขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การแต่งฉันท์ชนิดต่าง ๆ

ส่วนที่ 3 วรรณคดี
นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
นิทานเวตาล เรื่องที่ 10
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ลิลิตตะเลงพ่าย
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
กาพย์เห่เรือ
สามัคคีเภทคำฉันท์
ขัตติยพันธกรณี
รีวิวหนังสือ สูตรลัด ภาษาไทย ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบติวเข้มชีววิทยา สอวน. (ค่าย 1)
สูตรลัด สังคม ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
English Passion แนะวิธีคิดพิชิตสอบ อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
พิชิตสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Genius in PHYSICs ม.ปลาย
พร้อมสอบ A-Level เคมี พิชิต 100 คะแนน