Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ Easy Note คณิตศาสตร์ A-Level มั่นใจเต็ม 100

สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ A-Level ทั้งคณิต 1 / คณิต 2 ด้วยภาพ พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย
ขายแล้ว
123 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874855

฿225
ส่วนลด10.00%
฿250
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 89 เล่ม
ราคารวม :
฿250
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874855
ISBN
9786164874855
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
0.7 ซม.
น้ำหนัก
330 กรัม
จำนวนหน้า
76 หน้า
วันวางจำหน่าย
03/11/66
นักเขียน
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ A-Level ทั้งคณิต 1 / คณิต 2 ด้วยภาพ พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย

1. จดจำง่าย : สรุปสูตร และเนื้อหาความเข้าใจได้ด้วยภาพ ทบทวนก่อนสอบไม่เกิน 1 สัปดาห์
2. โฟกัสตรงประเด็น : ย้ำจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อยเพื่อทำคะแนนในการสอบ A-Level ทั้งคณิต 1/คณิต 2/สนามสอบอื่นๆ ได้ทุกสนาม
3. เห็นวิธีแก้โจทย์ : วิเคราะห์แนวข้อสอบ เหมือนได้อ่าน Lecture โจทย์พร้อมเฉลยจากติวเตอร์โดยตรง

PART I – สรุปเนื้อหากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

- Set [ความหมายของเซต, การเขียนเซตเชิงสัญลักษณ์, การเปรียบเทียบเซต, ขนาดของเซต, สมาชิกภายในเซต, การดำเนินการของเซต, คุณสมบัติของการดำเนินการของเซต]

- ตรรกศาสตร์ [การดำเนินการของประพจน์, คุณสมบัติของประพจน์ที่ “สมมูล” กัน, สัจนิรันดร์, ตัวบ่งปริมาณ + ประโยคเปิด]

- จำนวนจริง [สมการและอสมการ, ค่าสัมบูรณ์, เส้นจำนวน, พหุนาม, เทคนิค +, -, + ในการแก้อสมการ, การดำเนินการ]

- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน [ผลคูณ Cartesian, ความสัมพันธ์, ประเภทของฟังก์ชัน, ฟังก์ชันประกอบ, ฟังก์ชันอินเวิร์ส]

- Exponential & Logarithm

- เรขาคณิตวิเคราะห์ [Mapping, ระบบพิกัดฉาก, เส้นตรง]

- ภาคตัดกรวย [วงกลม, พาราโบลา, วงรี, ไฮเพอร์โบลา]

- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ [สามเหลี่ยมมุมฉาก, กฎทางตรีโกณมิติ, วงกลมหนึ่งหน่วย, มุมเรเดียน, ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, Arcfunction]

- เมทริกซ์ [พีชคณิตของเมทริกซ์, เมทริกซ์ทรานสโพส, Determinant, เมทริกซ์ผกผัน, ระบบสมการเชิงเส้น]

- เวกเตอร์ [พีชคณิตของเวกเตอร์, เวกเตอร์ในระบบพิกัด]

- จำนวนเชิงซ้อน [นิยามจำนวนเชิงซ้อน, การดำเนินการในจำนวนเชิงซ้อน, ระบบพิกัดเชิงขั้ว, ค่าสัมบูรณ์, เศษส่วนจำนวนเชิงซ้อน, สมการ/อสมการพหุนามเชิงซ้อน]

- หลักการนับเบื้องต้น [หลักการบวก, หลักการคูณ, Factorial, การนำเข้า/หักออกในเหตุการณ์ย่อย, Permutation, Combination, ทฤษฎีบททวินาม]

- ความน่าจะเป็น [เซตเหตุการณ์]

- ลำดับ & อนุกรม [ลำดับ, ลำดับพิเศษ, Limit, อนุกรม, Summation, การประยุกต์]

- Calculus [ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน, ค่าสุดขีด, ปริพันธ์ของฟังก์ชัน]

- สถิติศาสตร์ [ความรู้พื้นฐาน, การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ, การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ,ค่ากลางของข้อมูลจากตารางความถี่, แผนภาพจากตารางความถี่, การวัดการกระจายข้อมูล, แผนภาพการกระจาย]

- การแจกแจงความน่าจะเป็น [ตัวแปรสุ่ม, การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม, ค่าคาดหมาย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การแจกแจงไม่ต่อเนื่อง, การแจกแจงต่อเนื่อง, การแจกแจงปกติ,
ค่ามาตรฐาน]

PART II – แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบวัดความเข้าใจ
- แนวข้อสอบ Mathematical Literacy
- แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์

รีวิวหนังสือ Easy Note คณิตศาสตร์ A-Level มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Easy Note เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ฉบับเน้นที่ออกสอบ มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
Easy Note โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มั่นใจเต็ม 100
Science ม.ต้น Easy Note มั่นใจเต็ม 100
Easy Note Math ม.ต้น + วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100