Promotion
top
top
top

เซตหนังสือ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)

แนะแนวการเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท เพื่อเส้นทางการสอบที่มีประสิทธิภาพ สรุปเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนสอบ TPAT 1 ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ พาร์ทเชาวน์ปัญญา พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ และพาร์ทการคิดเชื่อมโยง โดยในแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็นข้อสอบตามหัวข้อต่างๆ ที่พบเจอได้ในสนามสอบจริง พร้อมอธิบายเฉลยด้วยคลิปวิดีโอโดยการ scan QR Code
ขายแล้ว
20 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9992566100302

฿644
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 21 เล่ม
ราคารวม :
฿644
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9992566100302
น้ำหนัก
1500 กรัม
วันวางจำหน่าย
03/10/66
top

top

แนะแนวการเตรียมสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท เพื่อเส้นทางการสอบที่มีประสิทธิภาพ สรุปเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนสอบ TPAT 1 ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ พาร์ทเชาวน์ปัญญา พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ และพาร์ทการคิดเชื่อมโยง โดยในแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็นข้อสอบตามหัวข้อต่างๆ ที่พบเจอได้ในสนามสอบจริง พร้อมอธิบายเฉลยด้วยคลิปวิดีโอโดยการ scan QR Code

1. แนะแนวการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะแพทย์เพื่อคะแนนสอบสูงสุด
2. สรุปเน้นพาร์ทจริยธรรมการแพทย์ พาร์ทเชาวน์ปัญญาและอื่นๆ
3. แนวข้อสอบจริงแบ่งตามทักษะทั้ง 3 แบบจัดเต็ม พร้อมเฉลยอธิบายด้วยคลิปวิดีโอการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 ข้อสอบทั้งหมดมี 3 ส่วน คือ TPAT11 เชาว์ปัญญา TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย์ และ TPAT13 ทักษะความเชื่อมโยง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบข้อสอบ การเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์
รีวิวหนังสือ เซตหนังสือ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Born to be ทันตะ Exclusive
Born to be สัตวแพทย์ Exclusive
TBX คู่มือเตรียมสอบ BMAT สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ (How to Master the BMAT)
คู่มือเตรียมสอบ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ฉบับสอบได้จริง
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์
ฟิสิกส์พิชิต TCAS