FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง ปรับปรุงครั้งที่ ๔
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง ปรับปรุงครั้งที่ ๔
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161010180
หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง ปรับปรุงครั้งที่ ๔
แชร์
top
top
top
315 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 350 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 10
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161010180
 • Barcode :
  8859161010180
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  870 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  384 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  07/08/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนํา การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)
  การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
  ปัญหาและคําแนะนําในการสอบ
  Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคํานวณ – คณิตศาสตร์)
  บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
  เฉลยแนวข้อสอบอนุกรม
  บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  เฉลยแนวข้อสอบตารางข้อมูล
  Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  บทที่ 4 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  เฉลยแนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  บทที่ 5 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  บทที่ 6 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
  เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา.
  Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  บทที่ 7 แนวข้อสอบบทความ
  เฉลยแนวข้อสอบบทความ
  บทที่ 8 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
  เฉลยแนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
  Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 9 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 10 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 11 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  บทที่ 12 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการ และคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  บทที่ 13 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการ และคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
  Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  บทที่ 14 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
  บทที่ 15 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่
  บทที่ 16 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 3.
  บทที่ 17 ภาคผนวก
  English Tips.

toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก.

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ ก.พ. ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam
2. แนวข้อสอบครบทุกวิชา รวมกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. เน้นแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีที่คาดว่าจะออกสอบ


สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top