Promotion
top
top
top

เซต สอบเข้าคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

เซต สอบเข้าคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ขายแล้ว
9 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ high school07

฿1,019
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 44 เล่ม
ราคารวม :
฿1019
ข้อมูลสินค้า
Barcode
high school07
น้ำหนัก
2140 กรัม
วันวางจำหน่าย
31/05/66
เซต สอบเข้าคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในสนาม TGAT โดยเป็นการรวมแนวข้อสอบ ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) อ้างอิงตามการสอบปีล่าสุด เน้นการฝึกทำแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อคะแนนที่สูงกว่า เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-5-6) ทุกระดับชั้น ทุกสายการเรียนA-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง
ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว ได้แก่

ภาษาไทย, สังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) , คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) , วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

สรุปประเด็นที่จำเป็นต้องอ่านก่อนสอบจริง TPAT 5 วิชาชีพครู แบบมั่นใจเกินร้อย ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน กระชับ อ่านเข้าใจง่าย

รีวิวหนังสือ เซต สอบเข้าคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100