Promotion
top
top
top

เซต สอบเข้าคณะบัญชี / คณะบริหาร / นิเทศศาสตร์

เซต สอบเข้าคณะบัญชี คณะบริหารและนิเทศศาสตร์
ขายแล้ว
5 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ high school06

฿1,664
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
หมดแล้ว
ข้อมูลสินค้า
Barcode
high school06
น้ำหนัก
3210 กรัม
วันวางจำหน่าย
31/05/66
ต สอบเข้าคณะบัญชี คณะบริหารและนิเทศศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในสนาม TGAT โดยเป็นการรวมแนวข้อสอบ ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) อ้างอิงตามการสอบปีล่าสุด เน้นการฝึกทำแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อคะแนนที่สูงกว่า เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-5-6) ทุกระดับชั้น ทุกสายการเรียนสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ ซึ่งจะช่วยให้รู้ขอบเขตของเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น สรุปโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมี Mind Map ทำให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

จึงเหมาะกับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการอ่านทบทวนเรื่องต่างๆ ก่อนสอบ ทั้งสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ เช่น TGAT และ A-Level พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทของในแต่ละบทให้ทำ เพื่อทดสอบความเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ อ่านเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ มี Mind Map ช่วยในการอธิบาย มีแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจก่อนสอบจริง

เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ตามกฎเกณฑ์การสอบ A-Level ในสนามสอบจริง โดยวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ในรูปแบบเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย กฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลย ล่าสุด

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านภาษาไทยเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริงของวิชาภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และหลักการใช้ภาษา

หนังสือ คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level
รีวิวหนังสือ เซต สอบเข้าคณะบัญชี / คณะบริหาร / นิเทศศาสตร์
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล & สมรรถนะการทำงาน ฉบับเร่งรัด มั่นใจเต็ม 100