Promotion
top
top
top

เซตหนังสือ สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์

เซต สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์
ขายแล้ว
5 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ high school04

฿1,314
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 2 เล่ม
ราคารวม :
฿1314
ข้อมูลสินค้า
Barcode
high school04
น้ำหนัก
2460 กรัม
วันวางจำหน่าย
31/05/66
เซต สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์
วิชาที่ต้องสอบ
- TGAT1 2 3
- A-Level 4 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ ภาษาต่างประเทศ **หรือคณิต หากไม่ยื่นภาษาต่างประเทศ)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในสนาม TGAT โดยเป็นการรวมแนวข้อสอบ ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) อ้างอิงตามการสอบปีล่าสุด เน้นการฝึกทำแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อคะแนนที่สูงกว่า เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-5-6) ทุกระดับชั้น ทุกสายการเรียนสรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ ซึ่งจะช่วยให้รู้ขอบเขตของเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น สรุปโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมี Mind Map ทำให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเอง

จึงเหมาะกับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการอ่านทบทวนเรื่องต่างๆ ก่อนสอบ ทั้งสอบในโรงเรียนและสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ เช่น TGAT และ A-Level พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทของในแต่ละบทให้ทำ เพื่อทดสอบความเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แบบแยกเรื่องเป็นส่วนๆ ได้แก่ บทสนทนา คำศัพท์ การอ่าน และไวยากรณ์ อ่านเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ มี Mind Map ช่วยในการอธิบาย มีแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียด เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจก่อนสอบจริง

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านภาษาไทยเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาภาษาไทย โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริงของวิชาภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และหลักการใช้ภาษา

หนังสือ แนวข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศาสตร์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง
A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาสังคมศาสตร์

รีวิวหนังสือ เซตหนังสือ สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้มข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท มั่นใจเต็ม 100
A-Level ฟิสิกส์ อัปเดตปีล่าสุด
A-Level เคมี อัปเดตปีล่าสุด
ตะลุยข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
ตะลุยข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ