Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ Essentials Note สรุปหลักชีววิทยา ม.ปลาย

ชีววิทยาเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและจดจำนานกว่าวิชาอื่น ดังนั้น การมีเครื่องมือช่วยเพิ่มความจำอย่าง Mind Map จะช่วยทำให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาในบทเรียนก่อนอ่านลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยให้จดจำได้เร็วมากขึ้น โดยในเนื้อหาได้มีการลำดับหัวข้อเพื่อให้อ่านได้ง่าย และสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ
ขายแล้ว
12 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164494121

฿485
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 131 เล่ม
ราคารวม :
฿485
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164494121
ISBN
9786164494121
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.9 ซม.
น้ำหนัก
840 กรัม
จำนวนหน้า
372 หน้า
วันวางจำหน่าย
06/06/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ชีววิทยาเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและจดจำนานกว่าวิชาอื่น ดังนั้น การมีเครื่องมือช่วยเพิ่มความจำอย่าง Mind Map จะช่วยทำให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาในบทเรียนก่อนอ่านลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและช่วยให้จดจำได้เร็วมากขึ้น โดยในเนื้อหาได้มีการลำดับหัวข้อเพื่อให้อ่านได้ง่าย และสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
- สรุปเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย แบบมี Mind Map ช่วยในการ Overview เนื้อหา ก่อนอ่านเนื้อหาหลักแบบละเอียด ช่วยให้เข้าใจและจำได้เร็วขึ้น
- ใช้ภาพประกอบ 4 สี เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหา ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
- สามารถใช้ทบทวนเนื้อหา เพื่อใช้กับสนามสอบในห้องเรียน และสนามสอบอื่นๆ เช่น A-Level

Chapter 01 บทนำชีววิทยา
Chapter 02 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
Chapter 03 โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
Chapter 04 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Chapter 05 การหายใจระดับเซลล์
Chapter 06 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
Chapter 07 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
Chapter 08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Chapter 09 วิวัฒนาการ
Chapter 10 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
Chapter 11 ระบบนิเวศและประชากร
Chapter 12 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
Chapter 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
Chapter 14 การสังเคราะห์ด้วยแสง
Chapter 15 การลำเลียงของพืช
Chapter 16 ฮอร์โมนและการตอบสนองของพืช
Chapter 17 เนื้อเยื่อสัตว์และการรักษาดุลยภาพในร่างกาย
Chapter 18 ระบบขับถ่าย
Chapter 19 ระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง
Chapter 20 ระบบภูมิคุ้มกัน
Chapter 21 ระบบย่อยอาหาร
Chapter 22 ระบบหายใจ
Chapter 23 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
Chapter 24 ระบบต่อมไร้ท่อ
Chapter 25 พฤติกรรมของสัตว์
Chapter 26 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
Chapter 27 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
เซตคู่โน๊ตสรุปเนื้อหาชีวะ+อังกฤษ
฿884
รีวิวหนังสือ Essentials Note สรุปหลักชีววิทยา ม.ปลาย
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซตคู่โน๊ตสรุปเนื้อหาชีวะ+อังกฤษ
สรุปเข้ม + ตะลุยโจทย์ TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100