FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คณิตคิดในใจ ป.4
คณิตคิดในใจ ป.4
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307819
หนังสือ คณิตคิดในใจ ป.4
แชร์
top
top
top
288 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 320 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307819
 • Barcode :
  8859099307819
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  755 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  324 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  17/05/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • เทคนิคการคิดเลขในใจ
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-10
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 11-20
  การบวกเลข 6 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 21-30
  การบวกเลข 7 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 31-40
  การบวกเลข 8 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 41-50
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 51-60
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 3 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 61-70
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 กับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 71-80
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 กับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 81-90
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 91-100
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 101-110
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 111-120
  การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 121-130
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 131-140
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 141-150
  การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 151-160
  การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 161-170
  การลบเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก กับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 171-180
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลัก กับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลัก กับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
  การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-215
  การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 216-220
  การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-225
  การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกินสี่หลักกับตัวหาร 1 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 226-230
  การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกินสี่หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 231-240
  การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกินห้าหลักกับตัวหาร 1 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 241-250
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1- 250

toptoptoptoptoptoptoptoptop
เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)

รีวิวสินค้า : หนังสือ คณิตคิดในใจ ป.4 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top