FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Short Note Science ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
Short Note Science ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164874107
หนังสือ Short Note Science ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
265.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 295 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 15
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164874107
 • Barcode :
  9786164874107
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  460 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  132 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  28/02/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • Chapter 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
  ระบบนิเวศ
  ห่วงโซ่อาหาร
  สายใยอาหาร
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  แบบฝึกหัด : สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

  Chapter 2 พืช
  ราก
  ลำต้น
  ใบ
  ดอก
  ผล, เมล็ด
  วัฏจักรของพืชดอก
  การขยายพันธ์พืช
  กฎของเมนเดล
  แบบฝึกหัด

  Chapter 3 สัตว์
  สัตว์มีกระดูกสันหลัง
  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  วัฏจักรชีวิตของสัตว์
  การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ
  การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ
  แบบฝึกหัด : สัตว์

  Chapter 4 มนุษย์
  ระบบหายใจ
  อวัยวะในระบบหายใจ
  การหายใจเข้า-ออก
  แบบฝึกหัด : ระบบหายใจ
  ระบบหมุนเวียนโลหิต
  แบบฝึกหัด : ระบบหมุนเวียนโลหิต
  ระบบย่อยอาหาร
  อวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร
  แบบฝึกหัด : ระบบย่อยอาหาร
  ระบบขับถ่าย
  แบบฝึกหัด : ระบบขับถ่าย
  สารอาหาร : คาร์โบไฮเดรต
  สารอาหาร : โปรตีน + ไขมัน
  สารอาหาร : วิตามิน + แร่ธาตุ
  สารอาหาร : แร่ธาตุ + น้ำ
  สารอาหาร : การทดสอบสารอาหาร
  แบบฝึกหัด : สารอาหาร

  Chapter 5 วัสดุ
  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
  ตารางเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ
  การเปลี่ยนแปลงวัสดุ
  แบบฝึกหัด : วัสดุ
  การจำแนกสาร
  การจำแนกสารและสมบัติของสาร
  การเปลี่ยนสถานะของสาร
  ความเป็นกรด-เบสของสาร
  มวล และความหนาแน่น
  แบบฝึกหัด : สสาร

  Chapter 6 พลังงาน
  พลังงานความร้อน
  พลังงานกล
  พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานชนิดอื่นๆ
  แบบฝึกหัด : พลังงาน

  Chapter 7 แรง และกฎการเคลื่อนที่
  แรงลัพธ์
  แรงโน้มถ่วง
  แรงเสียดทาน
  แรงแม่เหล็ก
  แบบฝึกหัด : แรง

  Chapter 8 แสง
  การสะท้อน การหักเหของแสง
  ตัวกลางของแสง
  การเกิดเงา
  แบบฝึกหัด : แสง

  Chapter 9 เสียง
  ลักษณะเฉพาะของเสียง
  ความดังของเสียง
  แบบฝึกหัด : เสียง

  Chapter 10 ไฟฟ้า
  วงจรไฟฟ้า
  แบบฝึกหัด : ไฟฟ้า

  Chapter 11 โลก
  ดิน
  หิน
  แร่
  แผ่นเปลือกโลก
  การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
  ชั้นบรรยากาศของโลก
  แบบฝึกหัด : โลก

  Chapter 12 โลกและอวกาศ
  ระบบสุริยะ
  แบบฝึกหัด : อวกาศ
  การเกิดกลางวัน-กลางคืน
  การเกิดฤดูกาล
  การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง
  การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม
  การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา
  แบบฝึกหัด : ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

  Chapter 13 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  การทดลองทางวิทยาศาสตร์

  แนวข้อสอบเข้า ม.1
  เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1

หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับป.6 เตรียมเข้า ม.1 สรุปสั้น กระชับ อ่านเพลิน เน้นความเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำเพื่อย้ำให้เข้าใจยิ่งขึ้น มีตัวอย่างข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลยรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

1. สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ อ่านเพลิน เน้นความเข้าใจ
2. เตรียมพร้อมความสำหรับสอบปลายภาค สอบ Onet และสอบเข้า ม.1
3. มีตัวอย่างข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย
รีวิวสินค้า : หนังสือ Short Note Science ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top