Promotion
top
top
top

หนังสือ พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง 2nd Edition

เป็นแนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก มีแนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา หลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และความรู้ทั่วไป (สังคมศึกษา, ศีลธรรม, ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และอื่นๆ) มีข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด
ขายแล้ว
178 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010098

฿292.50
ส่วนลด10%
฿325
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 23 เล่ม
ราคารวม :
฿325


เป็นแนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก มีแนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา หลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และความรู้ทั่วไป (สังคมศึกษา, ศีลธรรม, ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และอื่นๆ) มีข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. มีแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
2. แนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชาหลัก
3. มีเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
บทที่ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
บทที่ 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
บทที่ 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
บทที่ 14 แนวข้อสอบวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
บทที่ 15 แนวข้อสอบวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
บทที่ 16 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
(สังคมศึกษา ศีลธรรม ศาสตร์พระราชา จิตอาสา) ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (สังคมศึกษา ศีลธรรม ศาสตร์พระราชา จิตอาสา) ชุดที่ 1
บทที่ 17 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
(สังคมศึกษา ศีลธรรม ศาสตร์พระราชา จิตอาสา) ชุดที่ 2

เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (สังคมศึกษา ศีลธรรม ศาสตร์พระราชา จิตอาสา) ชุดที่ 2
รีวิวหนังสือ พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง 2nd Edition
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-66)
รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ทุกสายงาน ฉบับสมบูรณ์
คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
พิชิตสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง
พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง