Promotion
top
top
top

เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)

การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน ส่วนวิชาที่ว่าด้วยหลักภาษานั้น นักเรียนนิยมใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าเราใช้ภาษาไทยพูดคุยใช้ชีวิตประจำวัน หากเราเรียนรู้ด้วยการสร้างความคุ้นเคยก็จะสัมผัสถึงภาษาไทยได้ง่ายขึ้น ส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ขายแล้ว
6 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9992566013001

฿615
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 23 เล่ม
ราคารวม :
฿615
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9992566013001
น้ำหนัก
1690 กรัม
วันวางจำหน่าย
30/01/66


คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้โดยความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน

วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษาอย่าง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่เราใช้พูดทุกวัน ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา
การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน ส่วนวิชาที่ว่าด้วยหลักภาษานั้น นักเรียนนิยมใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ

แต่อย่าลืมว่าเราใช้ภาษาไทยพูดคุยใช้ชีวิตประจำวัน หากเราเรียนรู้ด้วยการสร้างความคุ้นเคยก็จะสัมผัสถึงภาษาไทยได้ง่ายขึ้น ส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หนังสือเล่มนี้เน้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 สรุปเนื้อหาอ่านทบทวนและแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริง ช่วยให้จับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริงอย่างเต็มที่ พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันได้ด้วย
รีวิวหนังสือ เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต + วิทย์ ห้องเรียน EP รร.ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม+แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 (ห้องโครงการ GIFTED-แผนการเรียนพิเศษ)
เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ มั่นใจเต็ม 100