FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)
เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9992566013001
เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ)
แชร์
top
top
top
522.75 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 615 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด

หนังสือในเซตคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้โดยความพยายามในการฝึกฝนทำข้อสอบในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน

วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษาอย่าง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่เราใช้พูดทุกวัน ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา
การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน ส่วนวิชาที่ว่าด้วยหลักภาษานั้น นักเรียนนิยมใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ

แต่อย่าลืมว่าเราใช้ภาษาไทยพูดคุยใช้ชีวิตประจำวัน หากเราเรียนรู้ด้วยการสร้างความคุ้นเคยก็จะสัมผัสถึงภาษาไทยได้ง่ายขึ้น ส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หนังสือเล่มนี้เน้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 สรุปเนื้อหาอ่านทบทวนและแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริง ช่วยให้จับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริงอย่างเต็มที่ พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันได้ด้วย
รีวิวสินค้า : เซต เซตเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1 (สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top