FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164493612
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แชร์
top
top
top
252 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 280 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 9
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164493612
 • Barcode :
  9786164493612
 • ขนาดหนังสือ :
  21.59 x 27.94 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  272 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  27/09/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 เศษส่วน
  บทที่ 2 ทศนิยม
  บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
  บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
  บทที่ 5 ร้อยละ
  บทที่ 6 เส้นขนาน
  บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
  บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-code


รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top