Promotion
top
top
top

หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้
ขายแล้ว
16 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164493612

฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 14 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164493612
ISBN
9786164493612
ขนาดหนังสือ
21.59 x 27.94 ซม.
ความหนาสินค้า
1.4 ซม.
น้ำหนัก
650 กรัม
จำนวนหน้า
272 หน้า
วันวางจำหน่าย
27/09/65
ตัวอย่างหนังสือ
Download


หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-code
บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รีวิวหนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
ฝึกคิดพิชิตสอบ คณิต ป.5 มั่นใจเต็ม 100
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.5  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.5
Magic Short Note วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
Future Math Success : Grade 4 (คณิตศาสตร์ EP ป.4)