Promotion
top
top
top

เซตคู่สุดคุ้ม : ประมวลกฏหมายแพ่งและอาญา

หนังสือเซตเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2564 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
ขายแล้ว
14 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ INFO-0765-01

฿645
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 8 เล่ม
ราคารวม :
฿645
ข้อมูลสินค้า
Barcode
INFO-0765-01
น้ำหนัก
1300 กรัม
วันวางจำหน่าย
04/07/65
ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2564 พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย
เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2564 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)ประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดปี 2564 พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย
( หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 366/4 มาตรา )


รีวิวหนังสือ เซตคู่สุดคุ้ม : ประมวลกฏหมายแพ่งและอาญา
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
เซตคู่ สอบท้องถิ่นวิชากฎหมายเน้นๆ