FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307314
หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
386.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 429 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 38
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307314
 • Barcode :
  8859099307314
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  312 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  15/03/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • นักวาด :
 • สารบัญ
 • วิชาภาษาไทย
  • บทที่ 1 การอ่าน
  • บทที่ 2 การเขียน
  • บทที่ 3 การฟัง การดู การพูด
  • บทที่ 4 มาตราตัวสะกดและการอ่านคำ
  • บทที่ 5 อักษรควบและอักษรนำ
  • บทที่ 6 การผันวรรณยุกต์
  • บทที่ 7 ประโยค
  • บทที่ 8 คำพ้อง คำขวัญ ภาษาถิ่น
  • บทที่ 9 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
  • บทที่ 10 บทร้อยกรอง และอาขยาน

  วิชาคณิตศาสตร์
  • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 3 การคูณและการหาร
  • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
  • บทที่ 5 เวลา
  • บทที่ 6 เศษส่วน
  • บทที่ 7 ทศนิยม
  • บทที่ 8 มุม
  • บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูล

  วิชาภาษาอังกฤษ
  • Introduce yourself
  • Nice to meet you
  • How are you?
  • What is your job?
  • How old are you?
  • Where are you from?
  • What subjects do you like?
  • When is your birthday?
  • A, An, The
  • Some, Any
  • A few, Few, A little, Little
  • Much, Many
  • How much? How many?
  • This, That, These, Those
  • Someone, Anyone, Everyone, No one
  • Adjectives
  • Adverbs
  • Present Simple Tense
  • Present Continuous Tense
  • Vocabularies

  วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
  • จิตวิทยาศาสตร์
  • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  • ความหลากหลายของพืช
  • ส่วนต่างๆ ของพืชดอก
  • ความหลากหลายของสัตว์
  • แรงโน้มถ่วง
  • แรงเสียดทาน
  • อุปกรณ์ที่ช่วยวัดน้ำหนักของวัตถุ
  • ตัวกลางของแสง
  • วัสดุในชีวิตประจำวัน
  • สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
  • สถานะแก๊ส
  • การหามวลและปริมาตรของสสาร
  • ปรากฏการณ์ของดวงจันทร์
  • ระบบสุริยะ

  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์

  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  • บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
  • บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
  • บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

  วิชาศิลปะ
  • บทที่ 1 ทัศนศิลป์
  • บทที่ 2 ดนตรี
  • บทที่ 3 นาฏศิลป์

  วิชาการงานอาชีพ
  • บทที่ 1 งานบ้าน
  • บทที่ 2 งานเกษตร
  • บทที่ 3 งานช่าง
  • บทที่ 4 งานประดิษฐ์
  • บทที่ 5 งานธุรกิจและอาชีพ


เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.4 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน

ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นรีวิวสินค้า : หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top