FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307239
หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6
แชร์
top
top
top
295 บาท
Line

เริ่มขาย 15/12/64

สินค้านี้ขายไปแล้ว 0
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307239
 • Barcode :
  8859099307239
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  380 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  184 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  15/12/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนิกชนตัวอย่างและมารยาทชาวพุทธ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทย
  สาระเศรษฐศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้ผลิตและผู้บริโภค
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
  สาระประวัติศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
  สาระภูมิศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และประเทศไทยของเรา
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
  แบบทดสอบครบทุกหน่วย พร้อมเฉลยละเอียด

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6 ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน และสอบเข้าศึกษษต่อในระดับชั้น ม.1

แผนภาพจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้
รีวิวสินค้า : หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top