Promotion
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)

เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาพร้อมคำอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการนำภาษา C ไปประยุกต์ใช้งานกับ Arduino อีกทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด
ขายแล้ว
39 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164872363

฿330
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 14 เล่ม
ราคารวม :
฿330
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164872363
ISBN
9786164872363
ขนาดหนังสือ
17 x 22.86 ซม.
ความหนาสินค้า
2.5 ซม.
น้ำหนัก
1300 กรัม
จำนวนหน้า
416 หน้า
วันวางจำหน่าย
03/08/64
ตัวอย่างหนังสือ
Download
SourceCode
Download


หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับการศึกษาพร้อมคำอธิบายตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม พื้นฐานภาษา ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการนำภาษา C ไปประยุกต์ใช้งานกับ Arduinoอีกทั้งมีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เล่มในการประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1.ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ในทุกระดับ
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี


บทที่ 1 รู้จักภาษา C กับการพัฒนาโปรแกรม
ความเป็นมาของภาษา C
จุดเด่นของภาษา C
โครงสร้างของภาษา C
ความรู้พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
สรุปเนื้อหาบทที่ 1

บทที่ 2 เตรียมพร้อมก่อนเขียนโปรแกรม
Visual Studio Community 2019 for Windows
C-Free 5.0 Professional for Windows
Visual Studio Code for Linux
สรุปเนื้อหาบทที่ 2

บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
ตัวแปร (Variable)
ชนิดของข้อมูล (Data Type)
ค่าคงที่ (Constants)
กฎของการแปลงชนิดของข้อมูล (Data Type Conversion)
Implicit Type Conversion
Explicit Type Conversion (Casting)
รู้จักกับ Null character และ Empty string
สรุปเนื้อหาบทที่ 3

บทที่ 4 นิพจน์และตัวดำเนินการ (Expressions and Operator)
นิพจน์ (Expression)
ตัวดำเนินการ (Operator)
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator of Precedence)
สรุปเนื้อหาบทที่ 4

บทที่ 5 การแสดงผลและการรับข้อมูล
การแสดงผลข้อมูล
การรับข้อมูล
สรุปเนื้อหาบทที่ 5

บทที่ 6 ควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งตัดสินใจ

คำสั่ง if - คำสั่งตัดสินใจแบบหนึ่งทางเลือก
คำสั่ง if…else - คำสั่งตัดสินใจแบบสองทางเลือก
คำสั่ง if…else if - คำสั่งตัดสินใจแบบหลายทางเลือก
คำสั่ง switch-case - คำสั่งตัดสินใจแบบหลายทางเลือก
สรุปเนื้อหาบทที่ 6

บทที่ 7 ควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป

คำสั่ง for - คำสั่งวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
คำสั่ง while - คำสั่งวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน
คำสั่ง do…while - คำสั่งวนซ้ำโดยตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำงาน
สรุปเนื้อหาบทที่ 7

บทที่ 8 การเขียน Flowchart
หลักการเขียน Flowchart
แนวคิดการเขียน Flowchart
สรุปเนื้อหาบทที่ 8

บทที่ 9 ตัวแปรอาร์เรย์
ตัวแปรอาร์เรย์ (Array Variable)
การเขียนโปรแกรมกับตัวแปรอาร์เรย์
สรุปเนื้อหาบทที่ 9

บทที่ 10 พอยน์เตอร์
ตัวแปรพอยน์เตอร์ (Pointer Variable)
การใช้งานพอยน์เตอร์
การดำเนินการกับพอยน์เตอร์
การใช้งานพอยน์เตอร์กับอาร์เรย์
การจัดการพื้นที่หน่วยความจำแบบไดนามิก (Dynamic Memory Allocation)
รู้จักกับ Pointers to functions
สรุปเนื้อหาบทที่ 10

บทที่ 11 ฟังก์ชัน (Function)
รู้จักกับฟังก์ชัน พารามิเตอร์ และอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเอง (User-Defined Function)
การส่งค่าผ่านพารามิเตอร์ (Parameter Passing)
ขอบเขตการทำงานของตัวแปร
ฟังก์ชันเรียกตัวเอง (Recursive Function)
ฟังก์ชันที่มาตรฐานภาษา C ได้สร้างมาให้แล้ว (Standard Library Function)
สรุปเนื้อหาบทที่ 11

บทที่ 12 ตัวแปรประเภทโครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลแบบ struct
การใช้งานตัวแปร struct
อาร์เรย์กับโครงสร้างข้อมูล
พอยน์เตอร์กับโครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลซ้อนโครงสร้างข้อมูล
การใช้งานโครงสร้างข้อมูลกับฟังก์ชัน
โครงสร้างข้อมูลแบบยูเนียน (union)
ประเภทข้อมูลแบบ enum (Enumeration Constants)
สรุปเนื้อหาบทที่ 12

บทที่ 13 รู้จักและใช้งาน Linked List
โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear Data Structure)
สแตติกลิงก์ลิสต์ (Static Linked List)
ไดนามิกลิงก์ลิสต์ (Dynamic Linked List)
สรุปเนื้อหาบทที่ 13

บทที่ 14 แฟ้มข้อมูล (File)
รู้จักกับแฟ้มข้อมูล
การเปิดและปิดไฟล์ (File Open/Close)
การทำงานกับ Text File
การทำงานกับ Binary File
การตรวจสอบสถานะของไฟล์ (File Status Function)
การดำเนินการเกี่ยวกับไฟล์ (File Operation)
สรุปเนื้อหาบทที่ 14

บทที่ 15 กรณีศึกษา ระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา
รายละเอียดระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษา
ส่วนฟังก์ชันหลักและเมนูต่างๆ
ส่วนฟังก์ชันสำหรับเพิ่มข้อมูล
ส่วนฟังก์ชันสำหรับแก้ไขข้อมูล
ส่วนฟังก์ชันสำหรับลบข้อมูล
ส่วนฟังก์ชันสำหรับค้นหาข้อมูล
ส่วนฟังก์ชันสำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมด
สรุปเนื้อหาบทที่ 15

บทที่ 16 แนะนำการประยุกต์ใช้ภาษา C กับ Arduino
รู้จักกับ Arduino
การใช้งานโปรแกรม Tinkercad
สรุปเนื้อหาบทที่ 16

รีวิวหนังสือ คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
11.11 Shopping Day หนังสือ Coding ราคาเดียว เล่มละ 299.-
เริ่มแล้วๆๆๆๆ โปรโมชั่น 11.11 Shopping Day หนังสือ Coding ราคาเดียว 299.- !! ระยะเวลา วันนี้ - 30 พ.ย. 2564
9.9 โปรโมชั่น 9.9 แจกคูปองส่วนลด 15% ลดทั้งร้าน*
โปรโมชั่น 9.9 แจกคูปองส่วนลด 15% ลดทั้งร้าน!! สามารถช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด  ทุกสำนักพิมพ์ กันเลยทีเดียว ระยะเวลาโปรโมชั่น 9 - 10 ก.ย. 2566
โปรโมชั่น Back To School  หนังสือประถมศึกษา ลดสูงสุด 30%
เว็บเซราสุ (Serazu) จัดโปรโมชั่นเอาใจคุณแม่สายซัพพอร์ต โปรโมชั่น Back To School ลดสูงสุด 30% สำหรับน้องนักเรียประถมศึกษาปีที่1-6 กันเลยทีเดียว ซื้อ 1 เล่ม ลดทันที 10% ซื้อ 2 เล่ม ลด 20% ซื้อ 3 เล่ม ลด 30% ลดเยอะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว หมดเขต 30 มิ.ย.66 นี้เท่านั้น
Happy Songkran Day สาดความสุข แจกคูปองพิเศษ 15%
Happy Songkran Day สาดความสุข แจกคูปองพิเศษ 15% 13-16 เม.ย. 2566 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.serazu.com
โปรโมชั่น ช้อปออนไลน์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 หนังสือคู่มือเตรียมสอบ #TCAS67 ลดสูงสุด 25%
เชิญทางนี้ !! กับโปรโมชั่น "หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ #TCAS67" พร้อมส่งฟรี!!! (เมื่อซื้อครบ 899.-) เหมาะมากสำหรับน้องๆ ที่อยากทบทวนหรืออยากลองทำแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง TGAT, TPAT และ A-Level รับรองว่าความรู้แน่นแน่นอน
โปรโมชั่น ช้อปออนไลน์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ม.ปลาย ลดสูงสุด 25%
เชิญทางนี้ !! กับโปรโมชั่น "หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ม.ปลาย" พร้อมส่งฟรี!!! (เมื่อซื้อครบ 899.-) เหมาะมากสำหรับน้องๆที่อยากทบทวนหรืออยากลองทำแนวข้อสอบ ไม่ว่าจะสายวิทย์ สายศิลป์ รับรองว่าความรู้แน่นแน่นอน
โปรโมชั่น ช้อปออนไลน์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ม.ต้น ลดสูงสุด 25%
เชิญทางนี้ !! กับโปรโมชั่น "หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ม.ต้น" พร้อมส่งฟรี!!! (เมื่อซื้อครบ 899.-) เหมาะมากสำหรับน้องๆที่อยากทบทวนหรืออยากลองทำแนวข้อสอบ ไม่ว่าจะเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมสอบ ม.1 เตรียมสอบ ม.2 และเตรียมสอบ ม.ต้น รับรองว่าความรู้แน่นแน่นอน 
Happy Valentine's Day กุมมือกันมาช้อปลดพิเศษ 15%
Happy Valentine's Day กุมมือกันมาช้อป ลดทันที 15 % 2 วันเท่านั้น 14-15 ก.พ. 2566 สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.serazu.com
โปรโมชั่นมหาเฮง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2023 ลุ้นคูปองส่วนลดสูงสุด 25%
Serazu จัดโปรโมชั่นมหาเฮง รับโชคปัง ๆ ไปกับเทศกาล "Happy Chinese New Year" กงสี่ฟาไฉ (恭喜发财) 
ห้ามพลาด !! โปรต้อนรับต้นปี แจกคูปองส่วนลด 12% *
ห้ามพลาด !! โปรต้อนรับต้นปี เซราสุ แจกคูปองส่วนลด 12% ลดทั้งร้าน* สามารถช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด  ทุกสำนักพิมพ์ กันเลยทีเดียว ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้-5 ม.ค. 66
โปรโมชั่นเดียวกันกับ "งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27" ( 10-25 ต.ค.65)
SERAZU ยกงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 27 ให้อยู่ใกล้แค่คลิกนิ้วเท่านั้น งานนี้ไม่ต้องกลัวฝนตก รถติด น้ำท่วม แถมยังได้โปรโมชั่นเดียวกับในงานด้วยนะคะ พิเศษกว่านั้นยังมี ของแถมมากมาย จะมีอะไรไปบ้าง ไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ
โปรสุดว้าว !! หนังสือสรุปเข้มครบทุกวิชา + ข้อสอบ ป.1-ป.6 ลด 15%
น้องๆประถม ที่กำลังหาหนังสือทบทวนข้อสอบ หรืออยากลองทำข้อสอบที่ครบทุกวิชาแต่รวมอยู่ในเล่มเดียว เชิญทางนี้เลย!!! ทางเซราสุเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝาก จะมีอะไรบ้างไปดูกัน
โปรโมชั่นพิเศษ หนังสือ ม.ต้น-ม.ปลาย ลด 15% (เมื่อซื้อ 2 เล่มขึ้นไป)
ปีนี้เด็กๆคนไหนขึ้น ม.ต้นแล้ว..รู้สึกว่าตัวเองคะแนนไม่ดี เคมี-ชีวะ-คณิต อยากทำให้ได้คะแนนดีมากขึ้นหรืออยากเก่งมากขึ้น เรามีตัวช่วย นั้นก็คือ หนังสือแบบฝึกหัด เคมี-ชีวะ-คณิต ม.ต้น ตลุยแนวข้อสอบพร้อมเฉลย เคัดมาให้แล้ว อ่านเข้าใจง่าย เก่งขึ้นกว่าเดิม100% รับรองพิชิตเกรด 4 ได้ง่ายนิดเดียว จะมีเล่มไหนกันบ้าง ไปดูกันเลย !!!
โปรโมชั่น หนังสือแบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ซื้อ 2 เล่ม ลด 15%
มาแล้ว !!! โปรสุดปัง หนังสือแบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ซื้อ 2 เล่มลด 15% เพราะการเรียนรู้ของลูกไม่สามารถหยุดได้ ยิ่งเรียนยิ่งต้องทบทวน อ่านเอง ก็เก่งได้ พิชิตเกรด4 ทุกเทอม รวมสุดยอดหนังสือแบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ทุกวิชา ที่นี่ที่เดียว
โปรโมชั่น หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ป.1-ป.6 ส่งฟรี
หนังสือสำหรับน้องๆประถมโดยเฉพาะ รวมหนังสือแนวข้อสอบต่างๆครบถ้วนทุกวิชา จัดเต็มกับโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้ม ลดทันที 15% แถม ส่งฟรี!! กันไปเลย
โปรโมชั่น Back To School  เซ็ต ป.1-ป.6 ลด 15%
หนังสือสำหรับน้องๆประถมโดยเฉพาะ รวมหนังสือแนวข้อสอบต่างๆครบถ้วนทุกวิชา จัดเต็มกับโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้ม ลดทันที 15% แถม ส่งฟรี!! กันไปเลย
เซ็ตคู่แบบฝึกหัด วิทย์-คณิต ป.1-ป.6 เก่งได้ ง่ายนิดเดียว ลด 10%
ปิดเทอมแบบนี้ มาอ่านหนังสือทบทวนก่อนเปิดเทอมใหม่กันดีกว่า เซราสุได้จัดเซ็ตหนังสือแบบฝึกหัดวิทย์-คณิต มาให้แล้ว ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 กันเลยทีเดียว แม่ๆบ้านไหนอยากให้ลูกได้เกรด 4 ขอแนะนำเลย ตอนนี้ ลด 10% ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 899.-
เซ็ตคู่แบบฝึกหัด วิทย์-คณิต ป.1-ป.6 เก่งได้ ง่ายนิดเดียว ลด 10%
ปิดเทอมแบบนี้ มาอ่านหนังสือทบทวนก่อนเปิดเทอมใหม่กันดีกว่า เซราสุได้จัดเซ็ตหนังสือแบบฝึกหัดวิทย์-คณิต มาให้แล้ว ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 กันเลยทีเดียว แม่ๆบ้านไหนอยากให้ลูกได้เกรด 4 ขอแนะนำเลย ตอนนี้ ลด 10% ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 899.-
เซ็ตสุดคุ้ม หนังสือแนวข้อสอบ ป.1-ป.6 ลด 15% ส่งฟรี
หนังสือสำหรับน้องๆประถมโดยเฉพาะ รวมหนังสือแนวข้อสอบต่างๆครบถ้วนทุกวิชา จัดเต็มกับโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้ม ลดทันที 15% แถม ส่งฟรี!! กันไปเลย
โปรโมชั่น! หนังสือสรุปเข้ม+แนวข้อสอบ ป.1-ป.6 ลด 15%
น้องๆประถม ที่กำลังหาหนังสือทบทวนข้อสอบ หรืออยากลองทำข้อสอบที่ครบทุกวิชาแต่รวมอยู่ในเล่มเดียว เชิญทางนี้เลย!!! ทางเซราสุเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝาก จะมีอะไรบ้างไปดูกัน
โปรโมชั่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 โปรโมชั่น ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน สั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง เซราสุได้รวบรวมโปรโมชั่นทั้ง 4 สำนักพิมพ์ มาไว้ที่นี่ทีเดียว โปรหลัก ซื้อเยอะลดเยอะ จากเซราสุ โปรโมชั่นหลัก...
3.3 SALE ลด 15% วันเดียวเท่านั้น
เริ่มแล้วสาว !! 3.3 SALE วันเดียวเท่านั้น ย้ำ วันเดียวเท่านั้น ซื้อหนังสือผ่านไลน์ไอดี : @serazu ลดทันที 15 % (เมื่อซื้อครบ 200.-) เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
โปรโมชั่น มีนา มีช้อป คู่มือสอบ TOEIC, IELTS ลด 15%
เริ่มแล้ว ซื้อหนังสือสุดคุ้มกับโปรโมชั่น มีนา มีช้อป คู่มือสอบ TOEIC ลด 15% ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค.65 เท่านั้น
Happy Valentine's Day กุมมือกันมาช้อปลดพิเศษ 15% วันเดียวเท่านั้น
Happy Valentine's Day กุมมือกันมาช้อป ลดทันที 15 % วันเดียวเท่านั้น เฉพาะลูกค้าคนพิเศษในไลน์@ เท่านั้น แอดไลน์ด่วนๆ https://lin.ee/k807wzb
โปรโมชั่น Happy Chinese New Year 2022 ลุ้นรับอั่งเปา "ลดสูงสุด 50% ช้อปได้ทั้งเว็บ"
เทศกาลตรุษจีนทั้งที “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” นอกจากคำอวยพรดี เซราสุยังมีของขวัญสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ ด้วยการแจกอั่งเปาสุดเฮง มากมาย จะมีอะไรอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย
ช้อปสุดคุ้ม ต้อนรับต้นปี ส่งฟรีทั้งเว็บ
อย่ารอช้า !! โปรโมชั่นส่งฟรี (เมื่อซื้อครบ 299 บาทขึ้นไป) ช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด ทุกเล่ม
โปรโมชั่นเซตของขวัญสุดคุ้ม ลด 15% ห่อฟรี
We wish you a merry Christmas and a happy new year โฮ่โฮ่โฮ่ วันนี้เเอดมีเซตของขวัญมาฝากจ้า เตรียมพร้อมรับวัน Christmas หากใครกำลังมองหาของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้..
โปรโมชั่นส่งท้ายปี Grand Year End Sale ลด 15%
เซราสุร่วมกับสำนักพิมพ์ในเครือ จัดโปรโมชั่นไฟลุกส่งท้ายปี Grand Year End Sale ลด 15%
11.11 Shopping Day หนังสือคู่มือ Graphics ลดเลย 15%
11.11 Shopping Day หนังสือคู่มือ Graphics ลดเลย 15%!! ระยะเวลา วันนี้ - 30 พ.ย. 2564
11.11 Shopping Day เซตคู่สุดคุ้ม หนังสือสอบราชการ ลดเยอะ
11.11 Shopping Day เซตคู่สุดคุ้ม หนังสือสอบราชการ ลดเยอะ !! ระยะเวลา วันนี้ - 30 พ.ย. 2564
โปรโมชั่น งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 26  ลดสูงสุด 70%
เริ่มแล้วๆๆๆๆ โปรโมชั่น งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 26 ลดเกินต้าน สูงสุด 70% ลดเยอะขนาดนี้ไม่ช้อปได้ไง !! ระยะเวลา 23-31 ต.ค. 2564
โปรโมชั่น 10.10 | SPECIAL DISCOUNT  20%
ต้อนรับเดือน ตุลาคม ด้วย โปรโมชั่น 10.10 SPECIAL DISCOUNT 20% เพียงแค่ใส่โค๊ดส่วนลด "10TB2" ลดไปเลยตั้งแต่เล่มแรก 20% คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ถูกต้องไหนเอาปากกามาวงได้เลย โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 9-12 ต.ค.64 นี้เท่านั้น
โปรโมชั่นหนังสือหมวดการตลาดออนไลน์ ลด 15%
โปรสุดปังประจำเดือน กันยายน 2564 เพียงซื้อหนังสือหมวดการตลาดออนไลน์จำนวน 2 เล่ม (เล่มไหนก็ได้) ลดทันที 15% ยังไม่พอ หากซื้อครบ 899.- ส่งฟรี มือใหม่หัดขายออนไลน์อย่าพลาด รีบไปช้อปกันดีกว่าค่ะ
โปรโมชั่นหนังสือคู่มือเตรียมสอบ TCAS ลด 15%
มาแล้วววว... เอาใจน้องๆ ม.ปลาย ด้วยหนังสือน่าอ่านที่ราคาย่อมเยาว์ เพียงซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบ TCAS 2 เล่ม (คละได้) ลดทันที 15% ยังไม่พอ หากซื้อครบ 899.- ส่งฟรีไปถึงบ้านแน่นอน อย่ารอช้า รีบไปช้อปกันดีกว่าค่ะ
9 : 9 |  Super Sale ลด 20%
เทศกาลแห่งการช้อปปื้งมาถึงแล้ว !! เซราสุลดจัดหนัก จัดเต็มสำหรับเดือน กันยายนนี้ ด้วยส่วนลดสูงสุด 20% ตั่งแต่วันที่ 3-9 เท่านั้น ยังไม่พอเมื่อซื้อสินค้าครบ 899.- บาท จัดส่งฟรี ย้ำ จัดส่งฟรี อย่ารอช้ารีบไปช้อปกันเลยดีกว่า
โปรโมชั่นคู่มือเตรียมสอบ ม.ต้น-ม.ปลาย ซื้อ 2 เล่ม ลด 15%
มาแล้วววว... เอาใจน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาด้วยหนังสือน่าอ่านที่ราคาย่อมเยาว์ เพียงซื้อหนังสือเล่มไหนก็ได้ในหมวดมัธยม เพียง 2 เล่ม ลดทันที 15% ยังไม่พอ หากซื้อครบ 899.- ส่งฟรีไปถึงบ้านแน่นอน อย่ารอช้า รีบไปช้อปกันดีกว่าค่ะ
โปรโมชั่น คุ้มไม่ไหวจ้า หนังสือหมวดประถมศึกษาลดสูงสุด 15%
เอาใจคุณพ่อคุณแม่กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อเยอะลดเยอะ คุ้มไม่ไหวแน่นอนจ้า ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดหรือสรุปเนื้อหามีให้เลือกครบถ้วนทุกวิชา
โปรโมชั่นเซตสุดคุ้มตะลุยแบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ลดสูงสุด 15%
เริ่มแล้ว !! สำหรับโปรโมชั่น "เซตสุดคุ้มตะลุยแบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ลดสูงสุด 15%" เหมาะมากสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนออนไลน์ในตอนนี้ แต่ละเซตนั้นได้รวมหลายวิชาเข้าด้วยกัน รับรองว่าความรู้แน่นแน่นอน
โปรโมชั่น 7.7 FREE SHIPPING
อย่ารอช้า !! รีบเก็บก่อนหมด คูปองส่งฟรี (ใช้ได้เมื่อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท) รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 40 บาท สามารถช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด  ทุกสำนักพิมพ์ กันเลยทีเดียว ระยะเวลาโปรโมชั่น 7-12 ก.ค. 2564
6.6  FESTIVAL ส่งฟรีทั้งเว็บ 6 วันเท่านั้น
อย่ารอช้า !! โปรโมชั่นส่งฟรี (เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป) 6 วันเท่านั้น ช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด ทุกเล่ม
โปรโมชั่น หนังสือติวเข้มแนวข้อสอบ ป.1-ป.6 ราคา  250.- ทุกเล่ม
วันนี้เราได้รวมหนังสือเด็ด 6 เล่มสำหรับน้องระดับประถมโดยเฉพาะ รับรองว่าแต่ละเล่มที่เตรียมมาให้น้องแต่ละชั้นโดนใจคุณแม่แน่นอนค่ะ ทั้งเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกภาคเรียนแถมยังมีข้อสอบให้น้องๆได้ลองทำ เรามาดูกันเลยค่ะว่ามีเล่มไหนกันบ้าง
โปรโมชั่น "สัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 49 ฯ Online"
โปรโมชั่น โปรโมชั่น " #สัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 49 ฯ Online" เซราสุร่วมกับสำนักพิมพ์ในเครือ ยกขบวนลดราคาแบบจุกๆ เอาใจนักอ่านทั่วประเทศ ใกล้-ไกล ก็ได้โปรโมชั่นเดียวกับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 49 เอาใจคนอยู่ไกล อำนวยความสะดวกแก่คนไม่อยากเดินงาน "ไม่ต้องเบียดให้เหนื่อย ไม่ต้องแทรกฝูงคนจนหมดพลัง"
โปรโมชั่น 4.4 Summer Sale ลดท้าร้อน
เริ่มแล้ว โปรโมชั่น 4.4 Summer Sale ลดท้าร้อน ลด 15% ทั้งเว็บ 4 วัน 4 คืน ไปเล้ยยยยจ้าา เพียง ใส่โค๊ด "MAY1552" ส่งฟรี (เมื่อมียอดสั่งซื้อ 899.-)
มีนานี้..เซราสุชวนช้อป โปรโมชั่นเดือน มี.ค. 64 ส่งฟรีทั้งเว็บ
อย่ารอช้า !! โปรโมชั่นส่งฟรี (เมื่อซื้อครบ 399 บาทขึ้นไป) ตลอดเดือน มีนาคม นี้ ช้อปได้ทั้งเว็บ ทุกหมวด ทุกเล่ม
โปรโมชั่นมหาเฮง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน รับโชคปัง ๆ เฮงยืนหนึ่งรับโชค 3 ต่อจาก Serazu
Serazu จัดโปรโมชั่นมหาเฮง รับโชคปัง ๆ ไปกับเทศกาล "Happy Chinese New Year" กงสี่ฟาไฉ (恭喜发财) 
เซราสุจัดโปรโมชั่น (ลับ) และถ้าอยากรู้เข้าไปดูเลย >>>>>
เซราสุจัดโปรโมชั่น (ลับ) และถ้าอยากรู้เข้าไปดูเลย
โปรโมชั่นไฟลุกส่งท้ายปี 12.12 Grand Year End Sale ลด 12% ทั้งร้าน รวม 12 วัน 12 คืน
เซราสุร่วมกับสำนักพิมพ์ในเครือ จัดโปรโมชั่นไฟลุกส่งท้ายปี 12.12 Grand Year End Sale ลด 12% ทั้งร้าน รวม 12 วัน 12 คืน
โปรโมชั่น  Happy New Year 2021 ช้อปหนังสือให้คนที่คุณรัก
เว็บเซราสุ ร่วมกับสำนักพิมพ์ในเครือ IDC Premier อย่าง Think Beyond ,Infopress ,Read Commic และ Little Heart  จัดโปรโมชั่นสุดว้าว Happy New Year 2021 ช้อปหนังสือให้คนที่คุณรัก
ด่วน!! โปรโมชั่น สุดปัง ปารังปังเปรี้ยง!! Back to School Happy ต้อนรับเปิดเทอม ซื้อ 2 เล่ม ลดทันที 15% (เฉพาะหมวดการศึกษา)
เว็บเซราสุ (Serazu) จัดโปรโมชั่น สุดปัง ปารังปังเปรี้ยง Back to School Happy ต้อนรับเปิดเทอม!! สำหรับน้องนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายกันไปเลย กับโปรโมชั่น ซื้อ 2 เล่ม ลดทันที 15% ทุกปกทุกเล่ม (เฉพาะหมวดการศึกษาเท่านั้น) ตั้งแต่วันนี้ -
ช้อปสนุกสุดมันกับโปรโมชั่น Super Sale 11.11 (ตั้งแต่ 1-15 พ.ย. 63 นี้เท่านั้น)
พร้อมกันรึยังกับกิจกรรมช้อปสนุกกับโปรโมชั่น Super Sale 11.11 กิจกรรมต้อนรับเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ช้อปได้ทั้งคนโสดหรือคนมีคู่ก็ช้อปสินค้าราคาพิเศษ ลดทั้งเว็บ ไม่ว่าหนังสือใหม่หรือเก่า เรียกได้ว่านาน ๆ จะมีสักครั้ง กับโปรโมชั่นพิเศษที่ เว็บเซราสุ นี้เท่านั้น
โปรโมชั่น "TCAS ลดเดือด" 30% (เริ่มวันที่ 16 - 31 ส.ค 63)
น้องๆ #Dek64 หลายๆ คน ตอนนี้คงกำลังสับสนวุ่นวาย กับช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยน การเรียนการสอบ ที่กระชั้นชิดเข้ามา วันนี้แอดมีเคล็ดลับดี ๆ มาแนะนำกันค่ะว่าเตรียมตัวยังไงให้ได้เรียนคณะในฝัน
Happy's mom day. รักแม่..!! ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งถูกกว่า
พิเศษสุดๆ โปรโมชั่นช่วงเดือนสิงหาคมนี้Happy's mom day. รักแม่..!! ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งถูกกว่า   แอดมินขอเชิญชวน "คุณแม่ คุณลูก" ทุกท่าน ซื้อหนังสือเพื่อเป็นของขวัญให้กันและกัน....!! ในช่วงวันแม่ปีนี้ค่ะ ช็อปเลย.....!!  เริ่ม 1-31 สิงหาคม 2563 นี้(เท่านั้น)
โปรโมชั่น 7.7 Mid Year Sale ลดถล่มทั้งเวป 17% (7 วันเท่านั้น)
โปรโมชั่น 7.7 Mid Year Sale ลดถล่มทั้งเวป 17% (7 วันเท่านั้น)
โปรโมชั่น IDC Summer Sale ลดสูงสุด 20% (แคมเปญ 15 พ.ค - 15 มิ.ย 63)
ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เราอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆน้าา ต้องหาหนังสือไว้สำหรับทบทวนความรู้ ฝึกทำแนวข้อสอบบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ พิชิตโรงเรียนในฝัน ที่อยากเข้าได้อย่างแน่นอน
โปรโมชั่น IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" หมวดคอมพิวเตอร์และบริหาร
IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" กับโปรเด็ดๆ โดน ๆ จัดมาให้เต็มๆ กันไปเลย และโปรโมชั่นนี้จัดมาเพื่อเอาใจเพื่อนๆ ที่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจเองหรือว่ามีอาชีพที่ต้องใช้งานออกแบบกราฟิค โดยงานนี้ทางไอดีซี พรีเมียร์ ร่วมกับเว็บเซราสุ ลด 15% ส่วนจะมีเซ็ทไหนบ้างลองไปดูกันเล้ยย
โปรโมชั่น IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" หมวดมัธยมปลาย
IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" กับโปรเด็ดๆ โดน ๆ จัดมาให้เต็มๆ กันไปเลย และโปรโมชั่นนี้จัดมาเพื่อเอาใจน้องๆ ที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยงานนี้ทางไอดีซี พรีเมียร์ ร่วมกับเว็บเซราสุ ลดสูงสุด 20% ส่วนจะมีเซ็ทไหนบ้างลองไปดูกันเล้ยย
โปรโมชั่น IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" หมวดมัธยมต้น
IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" กับโปรเด็ดๆ โดน ๆ จัดมาให้เต็มๆ กันไปเลย และโปรโมชั่นนี้จัดมาเพื่อเอาใจน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้า ม.4 โดยงานนี้ทางไอดีซี พรีเมียร์ ร่วมกับเว็บเซราสุ ลดสูงสุด 20% ส่วนจะมีเซ็ทไหนบ้างลองไปดูกันเล้ยย
โปรโมชั่น IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" หมวดราชการ
IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" กับโปรเด็ดๆ โดน ๆ จัดมาให้เต็มๆ กันไปเลย และโปรโมชั่นนี้จัดมาเพื่อเอาใจเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมสอบเพื่อสมัครเป็นข้าราชการ โดยงานนี้ทางไอดีซี พรีเมียร์ ร่วมกับเว็บเซราสุ ลดสูงสุด 20% ส่วนจะมีเซ็ทไหนบ้างลองไปดูกันเล้ยย
โปรโมชั่น IDC Summer Sale  "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" หมวดประถมศึกษา
IDC Summer Sale "ลดแรง แซงเคอร์ฟิว" กับโปรเด็ดๆ โดน ๆ จัดมาให้เต็มๆ กันไปเลย และโปรโมชั่นนี้จัดมาเพื่อเอาใจคุณพ่อ คุณแม่ ที่กำลังหาหนังสือดีๆ ให้กับน้องๆ โดยงานนี้ทางไอดีซี พรีเมียร์ ร่วมกับเว็บเซราสุ ลดสูงสุด 20% ส่วนจะมีเซ็ทไหนบ้างลองไปดูกันเล้ยย
โปรโมชั่นสุดว้าว ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ อินโฟเพรส
รวมโปรโมชั่นสุดว้าว ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์ จะได้พบกับหนังสือเตรียมสอบ จากสำนักพิมพ์ อินโฟเพรส ราคาพิเศษ ลดกันแบบจุก ๆ
สินค้าแนะนำ
basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
คู่มือ Coding และพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย C# ฉบับสมบูรณ์
Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding
เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio
สนุกกับการ Coding ด้วย Scratch 3.0 (Primary Level)
สนุกกับการ Coding ด้วย Scratch 3.0 (Primary Level) ฉบับสมบูรณ์