FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164492912
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
แชร์
top
top
top
280 บาท
Line

เริ่มขาย 29/07/64

สินค้านี้ขายไปแล้ว 0
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164492912
 • Barcode :
  9786164492912
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29.2 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2 ซม.
 • น้ำหนัก :
  600 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  312 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  29/07/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
  บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
  บทที่ 3 การวัดความยาว
  บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
  บทที่ 5 การคูณ
  บทที่ 6 การหาร
  บทที่ 7 เวลา
  บทที่ 8 การวัดปริมาตร
  บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  บทที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

  ** QR CODE เฉลย **
หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-code
รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top