FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5
แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306775
หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306775
 • Barcode :
  8859099306775
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  400 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  136 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  26/03/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญและประวัติพระพุทธศาสนา
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้แบบอย่างที่ดี
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี
  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิทธิเด็ก
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปกครองส่วนท้องถิ่น
  สาระเศรษฐศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธนาคารและการกู้ยืม
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
  สาระประวัติศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรกรุงธนบุรีและอยุธยา
  สาระภูมิศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคด้วยแผนที่และรูปถ่าย
  หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับลักษณะการดำเนินชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยวิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจแต่ หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วยเพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

แผนภาพช่วยจำจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม
และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้รีวิวสินค้า : หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top
X

ประกาศวันหยุดเดือนเมษายน