FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162362125
หนังสือ 1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
แชร์
top
top
top
เรื่องจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้จากปากคำของผู้ร่วมสนทนาธรรม

หลากหลายความจริงบนโลกใบนี้ ที่มนุษย์เรายังไม่สามารถค้นพบความจริงเหล่านั้นได้
แม้มีความพยายามที่จะค้นคว้าหรือจะอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่คำตอบที่ได้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน อิงหลักการและเหตุผล ซึ่งไม่ต่างอะไรมากนักกับ “ความเชื่อ”

ความเชื่อ เกิดขึ้นได้ทั้งจากความรู้และความไม่รู้ หากเชื่อแบบ รู้จริงเห็นจริง พิสูจน์ได้จริง นั่นคือความเชื่อเพราะประจักษ์ต่อความจริง เชื่อแบบไม่คัดค้าน ไม่สงสัย ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือปฏิเสธได้

แต่หากเชื่อด้วยความไม่รู้ เชื่อตามๆกันมา เชื่อเพราะความกลัวหรือเชื่อเพราะหวังผลที่จะได้รับ ความเชื่อแบบนี้มักจะสร้างความงมงายและอาจทำให้หลงทางจากความจริงหากขาดปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง

หนังสือ “๑๐๐๙ สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน” พร้อมที่จะมอบความสว่างแก่ผู้อ่าน ให้เกิดความรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ เผยความลึกลับให้กลายเป็นเคล็ดลับ ด้วยการสร้างความกระจ่างแก่ความเชื่อที่มีในทัศนคติอันหลากหลายของแต่ละคน ให้พบประจักษ์กับความจริงอันเกิดจากผลแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยศีล สมาธิและปัญญา

การถ่ายทอดสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการยืนยันว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสิ่งที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เท่านั้น หากแต่ยังมีรูปธรรมนามธรรมอื่น มีภพภูมิอื่น และมีสุขอันยิ่งกว่าสุขแบบฉาบฉวยของมนุษย์เรา

ซึ่งเมื่อได้พบความจริงในส่วนนี้แล้ว ย่อมยังผลให้ผู้ประจักษ์เกิดศรัทธาปสาทะ น้อมรับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคารพในกฎแห่งกรรม มีศีลธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสความร้อนแห่งไฟกิเลสของสัตว์โลก พร้อมดำเนินไปด้วยสติธรรมและปัญญาธรรม ควบคู่กับการรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงอย่างชาญฉลาด
รีวิวสินค้า : หนังสือ 1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top