FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306393
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แชร์
top
top
top
250 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306393
 • Barcode :
  8859099306393
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  720 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  304 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  05/10/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  บทที่ 2 การบวก การลบ จำนวนที่มากกว่า 100,000
  บทที่ 3 การคูณ การหาร
  บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
  บทที่ 5 เวลา
  บทที่ 6 เศษส่วน
  บทที่ 7 ทศนิยม
  บทที่ 8 มุม
  บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
  บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล


หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้
- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODEรีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top