FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306386
หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
แชร์
top
top
top
285 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 9
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306386
 • Barcode :
  8859099306386
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.8 ซม.
 • น้ำหนัก :
  848 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  368 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  05/10/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
  บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
  บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  บทที่ 11 การวัดความยาว
  บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ


หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)" เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา

ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้
- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท
- แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน
- เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE

รีวิวสินค้า : หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top
X

BACK TO SCHOOL