Promotion
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียด
ขายแล้ว
9 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164871236

฿385
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
ยกเลิกขาย
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164871236
ISBN
9786164871236
ขนาดหนังสือ
19.05 x 24.13 ซม.
ความหนาสินค้า
3.9 ซม.
น้ำหนัก
1280 กรัม
จำนวนหน้า
576 หน้า
วันวางจำหน่าย
05/06/63


คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63


ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ
พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ
3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คนบทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
การปฏิบัติตามระเบียบ
การยุติการทําตอบ
ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
บทที่ 1 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม
อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
สรุปสูตรพื้นฐานการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
สูตรคำนวณหาสัดส่วน อัตราส่วน พื้นที่ และปริมาตรต่างๆ
สูตรคำนวณหาระยะทาง (Distance), ความเร็ว (Speed) และเวลา (Time)
หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การเปรียบเทียบมาตราส่วนที่สำคัญ
การทำข้อสอบร้อยละ เปอร์เซ็นต์ และสถิติข้อมูล
เทคนิคการทำข้อสอบตาราง กราฟ แผนภูมิ
การทำข้อสอบสดมภ์
บทที่ 2 แนวข้อสอบอนุกรม
แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1 - 3
เฉลยแนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1 ชุดที่ 1 - 3
บทที่ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบ Operation
เฉลยแนวข้อสอบ Operation
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ ชุดที่ 1 – 3
เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ ชุดที่ 1 - 3
บทที่ 4 แนวข้อสอบตารางข้อมูล กราฟ
แนวข้อสอบตารางข้อมูล ชุดที่ ชุดที่ 1 - 6
เฉลยแนวข้อสอบตารางข้อมูล ชุดที่ 1 - 6
แนวข้อสอบกราฟ ชุดที่ 1 - 2
เฉลยแนวข้อสอบกราฟ ชุดที่ 1 - 2
บทที่ 5 แนวข้อสอบสดมภ์
แนวข้อสอบสดมภ์ ชุดที่ 1 - 8
เฉลยแนวข้อสอบสดมภ์ ชุดที่ 1 - 8

Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
บทที่ 6 วิชาการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
เทคนิคการทำข้อสอบอุปมา-อุปไมย
สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมา อุปไมย
เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล
เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา
เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 7 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย ชุดที่ 1 - 3
เฉลยแนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย ชุดที่ 1 - 3
บทที่ 8 แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
เฉลยแนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
บทที่ 9 แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา เงื่อนไขที่ 1 - 4
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา เงื่อนไขที่ 1 - 4
บทที่ 10 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขที่ 1 - 4
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขที่ 1 - 4

Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
บทที่ 11 พื้นฐานภาษาไทยและเทคนิคการทำข้อสอบที่ควรทราบ
สูตรที่ 1 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
สูตรที่ 2 : สระเดี่ยว สระประสม
1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
2. สระประสม หรือสระเลื่อน
3. สระเกิน
สูตรที่ 3 : การสะกดคำ
การใช้ตัวสะกด
สูตรที่ 4 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
1. คำนาม
2. คำสรรพนาม
3. คำกริยา
4. คำวิเศษณ์
5. คำสันธาน
6. คำอุทาน
7. คำบุพบท
8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
สูตรที่ 8 : คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
สูตรคำเป็น คำตาย
สูตรคำครุ คำลหุ
สูตรคำไวพจน์
สูตรคำพ้อง
สูตรที่ 9 : คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
สูตรที่ 10 : เครื่องหมายที่ควรรู้
สูตรที่ 11 : การอ่านวัน เดือน ปี ทางจันทรคติ
สูตรที่ 12 : คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
คำสุภาพที่ควรรู้
สูตรที่ 13 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้
สูตรที่ 14 : ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความรวม
3. ประโยคความซ้อน
สูตรที่ 15 : ประโยคบกพร่อง
สูตรที่ 16 : การเรียงลำดับประโยค
สูตรที่ 17 : โวหารในภาษาไทย
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
อุปมาโวหาร
สาธกโวหาร
เทศนาโวหาร
สูตรที่ 18 : ความเข้าใจสอดคล้องกับไม่สอดคล้อง
สูตรที่ 19 : ความงามในภาษา
สูตรที่ 20 : บทความสั้น บทความยาว
หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
หลักการทำข้อสอบกรณีบทความสั้นๆ
หลักการตอบคำถาม
สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญดังนี้
บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง
แนวข้อสอบการเรียงลำดับประโยค
เฉลยแนวข้อสอบการเรียงลำดับประโยค
แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
แนวข้อสอบการเติมคำในช่องว่าง
เฉลยแนวข้อสอบการเติมคำในช่องว่าง
แนวข้อสอบการหาประโยคบกพร่อง
เฉลยแนวข้อสอบการหาประโยคบกพร่อง
แนวข้อสอบการหาคำที่มักสะกดผิด
เฉลยแนวข้อสอบการหาคำที่มักสะกดผิด
แนวข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ
เฉลยแนวข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ

Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 13 พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
Noun (คำนาม)
Verbs (คำกริยา)
Adjectives (คำคุณศัพท์)
Adverbs (คำวิเศษณ์)
Pronoun (คำสรรพนาม)
Prepositions (คำบุพบท)
Conjunctions (คำสันธาน)
Interjection (คำอุทาน)
Article
Tense
Present Simple
Present Progressive (Continuous)
Present Perfect
Present Perfect Progressive (Continuous)
Past Simple
Past Progressive (Continuous)
Past Perfect
Past Perfect Progressive (Continuous)
Future Simple
Future Progressive (Continuous)
Future Perfect
Future Perfect Progressive
Passive Voice
If-Clause Sentence
Comparison
Question Tag
ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 4
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 4

Part 5 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
บทที่ 15 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
หมวด 1 : การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
หมวด 2 : การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง
หมวด 3 : การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
หมวด 4 : การจัดระเบียบราชการในกรม
หมวด 5 : การปฏิบัติราชการแทน
หมวด 6 : การรักษาราชการแทน
หมวด 7 : การบริหารราชการในต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หมวด 1 : จังหวัด
หมวด 2 : อำเภอ
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บทที่ 16 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
หมวดที่ 4 : การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
หมวดที่ 5 : การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 : การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
หมวดที่ 7 : การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวดที่ 8 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวดที่ 9 : บทเบ็ดเตล็ด
บทที่ 17 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 2 : คู่กรณี
ส่วนที่ 3 : การพิจารณา
ส่วนที่ 4 : รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 5 : การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 6 : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 7 : การขอให้พิจารณาใหม่
หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
ส่วนที่ 1 : บททั่วไป
ส่วนที่ 2 : การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
ส่วนที่ 3 : การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นการกระทำ
หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
หมวดที่ 4 : การแจ้ง
หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
บทที่ 18 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
วินัยและการรักษาวินัย
บทที่ 19 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
หมวด 1 : มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
หมวด 2 : คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
หมวด 3 : การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ 20 แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 - 2
เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 - 2
รีวิวหนังสือ พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ด่วนมาก..!! ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 "ใหม่ล่าสุด"
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน สมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 1-8 มิถุนายน 2563
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) ในสังกัด สตม. จำนวน 200 อัตรา
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2567 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2566 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งเเต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  >> สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 >> สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
มาแล้ว‼️ ปฎิทินสอบ TCAS67 #ฉบับคาดการณ์
น้อง ๆ Dek67 เตรียมพร้อมรึยังคะ สำหรับการสอบ TCAS67 ที่จะมาถึงนี้!! พี่บอกเลยว่าน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี เพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละสนามสอบ สอบช่วงไหน ประมาณเดือนอะไร พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลทำเป็นปฎิทินมาให้น้อง ๆ แล้ว ถ้าอยากรู้ไปดูกันดีกว่า~
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
ข่าวดี! สพฐ.ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 2566
สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
เตรียมตัว! กำหนดการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบ 400 อัตรา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเปิดรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. 400 อัตรา 
เช็กด่วน!! ตารางปฏิทินสอบ A-Level ปี 2566
เช็กด่วน!! ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบสำหรับ DEK 66 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูล ปฏิทินตารางสอบ A-Level ปี 2566 ที่อัพเดตล่าสุด มาให้น้อง ๆได้เช็กกันจ้า
เช็กเลย! กำหนดการสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #Dek66
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ในวันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 และจะจัดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยน้องๆ ที่ต้องการยื่นสมัคร TCAS66  รอบ 3 Admission ใน 3 สาขานี้ เตรียมตัวไว้ได้เลย
อัปเดต!! ตารางกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รอบ Paper & Pencil และ รอบ e-Exam
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ฉบับอัปเดต!!
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค. 65
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2565 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ล่าสุด !! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565
ด่วน!! เริ่มแล้ว สมัครสอบ ก.พ. 2565 แบบ Paper&Pencil จำนวน 500,000 ที่นั่ง
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแวะเข้ามาดูในบทความได้เลย
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร...
ข่าวดี!!! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 ) สมัครได้ตั้งเเต่ วันที่ สมัคร 25 ก.พ.- 6 มี.ค.2565
ด่วน !! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- ๑. ประเภทการรับสมัคร ๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก ๑.๒ ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ผนวก ข ๑.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค ๑.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ด่วนที่สุด !! สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2564
หลังจากใครๆที่รอบสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปอยู่นะคะ ตอนนี้ทางสพฐ.เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปแล้ว ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 64 สำหรับใครที่สนใจ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปมาให้ทุกคนแล้วค่ะ
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 พร้อมรับสมัคร 5-11 พ.ค.64
แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 จำนวน 4,606 อัตรา ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.256      
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 63 - 19 มกราคม 64
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)
ประกาศ กรมยุทธศึกทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 อัตรา ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก 
ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 7,200 อัตรา
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร...
ด่วน!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 225 อัตรา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นป
สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร...
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม
ด่วน!! รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา
ด่วน!! ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ จำนวน 96 อัตรา รายละเอียดดังนี้
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21กันยายน - 9 ตุลาคม 2563
ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มกว่า 8,000 อัตรา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2563 ไปนั้น มีอัตราว่าง 18,987 อัตรา และจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
ประชุมแล้ว!! พิจารณาร่างประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
เกณฑ์ใหม่!!  กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย(กรณีทั่วไป) สังกัด สพฐ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน สมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร 1-20 พฤษภาคม 2563
ด่วน!! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท/เดือน ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
ครม.อนุมัติแล้ว !! เปิดสอบตำรวจ จำนวน 9,000 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2563 [[ คลิก ]]
เมื่อเป็นตัวแทนเซราสุแล้วทำอย่างไรต่อ ??
สวัสดีสำหรับตัวแทนทุกท่าน หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อสมัครเป็นตัวแทนเซราสุแล้วยังไงต่อ? จะขายที่ไหน? ขายอย่างไร? โอ้ย!! แล้วมือใหม่อย่างเราจะทำอย่างไร? หยุดก่อน ตอนนี้ทีมงานเซราสุจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการขายออนไลน์ทุกวิธีที่ทีมได้ระดมสมองและไอเดียมาให้ตัวแทนได้สานต่อและนำไปประยุกต์ตามความสามารถของแต่ละคน
ประกาศ!! บ.ไอดีซีฯ เปิด "รับสมัครตัวแทนขายหนังสือออนไลน์" ผลตอบแทนมากขึ้น สูงสุด 30% รับจำนวนจำกัด !!
ข่าวด่วน!!! สำหรับชาวโซเชียลที่อยากหาหารายได้เสริม ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เป็นตัวแทนขายหนังสือออนไลน์ โดยเพื่อนๆ สามารถขายหนังสือ โดยสต๊อกจะอัพเดทแบบเรียลไทม์ (หมดปัญหาเวลาเปิดออเดอร์) โดย..
สินค้าแนะนำ
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
เซตคู่ สรุป+ข้อสอบ ก.พ