FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099305501
หนังสือ คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099305501
 • Barcode :
  8859099305501
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  296 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  24/03/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ
  ทำความเข้าใจการสอบ ก.พ. และเคล็ดลับมั่นใจให้ทำข้อสอบได้
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

  ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)
  ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
  ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
  ชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
  ชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)
  ชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
  ชุดที่ 7 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)

  แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
  ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)
  ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
  (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)
  ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
  (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)
  ชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
  (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)
  ชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)
  ชุดที่ 6 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)
  ชุดที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง


เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ3 ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่

ข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น โดยไปในเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) พร้อม แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชาได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีการสอบ ก.พ. ระดับ 3 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในทุกระดับ

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ กพ ระดับ 3 พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบเหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการจุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
นงคราญ อ่องประกฤษ
ผ่านมาแล้ว 16 วัน 3 ชั่วโมง
ดีค่ะ
คำค้นหายอดนิยม top