Promotion
top
top
top

หนังสือ คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ3 ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่ ข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น โดยไปในเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) พร้อม แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา
ขายแล้ว
10 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099305501

฿220
ส่วนลด12.00%
฿250
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 25 เล่ม
ราคารวม :
฿250
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099305501
ISBN
8859099305501
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
650 กรัม
จำนวนหน้า
296 หน้า
วันวางจำหน่าย
24/03/63
บรรณาธิการ


เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ3 ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่

ข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น โดยไปในเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) พร้อม แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชาได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีการสอบ ก.พ. ระดับ 3 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในทุกระดับ

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ กพ ระดับ 3 พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบเหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการจุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีบทนำ
ทำความเข้าใจการสอบ ก.พ. และเคล็ดลับมั่นใจให้ทำข้อสอบได้
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล) เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)
ชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
ชุดที่ 7 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)

แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)
ชุดที่ 6 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)
ชุดที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง
เซตรวมสุดยอดแนวข้อสอบ ก.พ.
฿830
เซต สรุปเนื้อหา ก.พ. จัดหนักจัดเต็ม
฿700
รีวิวหนังสือ คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
เงื่อนไขการรีวิว
นงคราญ อ่องประกฤษ
07/01/64 16:25
ดีค่ะ
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม
ด่วนมาก..!! ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563 "ใหม่ล่าสุด"
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) ในสังกัด สตม. จำนวน 200 อัตรา
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งเเต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  >> สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 >> สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
มาแล้ว‼️ ปฎิทินสอบ TCAS67 #ฉบับคาดการณ์
น้อง ๆ Dek67 เตรียมพร้อมรึยังคะ สำหรับการสอบ TCAS67 ที่จะมาถึงนี้!! พี่บอกเลยว่าน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี เพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละสนามสอบ สอบช่วงไหน ประมาณเดือนอะไร พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลทำเป็นปฎิทินมาให้น้อง ๆ แล้ว ถ้าอยากรู้ไปดูกันดีกว่า~
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
ข่าวดี! สพฐ.ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 2566
สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข่าวดี! กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศ! กรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 900 อัตรา
ข่าวดี! กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 - 20 เมษายน 2566
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา
ประกาศแล้ว!! สอบครูผู้ช่วย กทม. (ครั้งที่ 1/2565) วันที่ 1 - 2 เม.ย. 2566
ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 โดยสอบใน วันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2566
เช็กด่วน!! ตารางปฏิทินสอบ A-Level ปี 2566
เช็กด่วน!! ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบสำหรับ DEK 66 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูล ปฏิทินตารางสอบ A-Level ปี 2566 ที่อัพเดตล่าสุด มาให้น้อง ๆได้เช็กกันจ้า
อัปเดต!! ตารางกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รอบ Paper & Pencil และ รอบ e-Exam
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ฉบับอัปเดต!!
ข่าวดี!! กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา
ด่วน!! กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ" ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 397 อัตรา
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 397 นาย
ข่าวดี!! กรุงเทพมหานคร  รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2565
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
ด่วน!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) 33 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 23 อัตรา
ข่าวดี!! สอศ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 1,103 อัตรา
สอศ.เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,103 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 19 ก.ย. - 15 ต.ค.2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้)
เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ด่วน!! เริ่มแล้ว สมัครสอบ ก.พ. 2565 แบบ Paper&Pencil จำนวน 500,000 ที่นั่ง
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแวะเข้ามาดูในบทความได้เลย
ด่วน!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา 18 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 เมษายน 2565 เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร...
ด่วน !! การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา
MEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลายอัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2565 MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ รวม 55 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปี 2565
ข่าวดี!!! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 ) สมัครได้ตั้งเเต่ วันที่ สมัคร 25 ก.พ.- 6 มี.ค.2565
ด่วน !! เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา(ประจำปี 2565)
!!ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
ด่วน !! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- ๑. ประเภทการรับสมัคร ๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก ๑.๒ ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ผนวก ข ๑.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค ๑.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ด่วนที่สุด !! สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2564
หลังจากใครๆที่รอบสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปอยู่นะคะ ตอนนี้ทางสพฐ.เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปแล้ว ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 64 สำหรับใครที่สนใจ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปมาให้ทุกคนแล้วค่ะ
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา (25 ก.พ.-3 มี.ค 64)
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 141 อัตรา รับผ่านสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 ม
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 พร้อมรับสมัคร 5-11 พ.ค.64
แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 จำนวน 4,606 อัตรา ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.256      
ด่วน!! โรงเรียนนายเรือรับสมัครพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่านายเรือ) ประจำปี 2564
โรงเรียนนายเรือประกาศรับสมัครบุคคล พลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2564 คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุตั้งแต่ 16 - 1
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 631 อัตรา
กรมสรรพากรประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 631 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)
ประกาศ กรมยุทธศึกทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 อัตรา ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก 
ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 7,200 อัตรา
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร...
ด่วน!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 225 อัตรา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นป
สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร...
ด่วน!! รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา
ด่วน!! ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ จำนวน 96 อัตรา รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 4 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ 1-30 ต.ค.2563
โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมัครผ่านออนไลน์ตั้งแต่...
ข่าวดี!! การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน 22 อัตรา
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21กันยายน - 9 ตุลาคม 2563
ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มกว่า 8,000 อัตรา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2563 ไปนั้น มีอัตราว่าง 18,987 อัตรา และจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น
อัปเดตล่าสุด !! กสถ.เตรียมความพร้อมดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ประจำปี 2563 ปลายปีนี้
อัปเดตล่าสุด กสถ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 17 สาขาวิชาเอก 804 อัตรา และตำแหน่งอื่นๆ รวม 4,157 อัตรา ปลายปีนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 223 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 29 อัตรา
ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
ประชุมแล้ว!! พิจารณาร่างประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 52 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยรายละเอียดดังนี้
กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา  วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี
กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 อัตรา –  ได้รับวุฒิปริญญาตรี 2.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา –  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3.กํกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งพลอาสาสมัคร จํานวน 99 อัตรา –  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3).
ด่วน!! กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.(ชาย/หญิง) จำนวน 70 อัตรา
ประกาศ!! กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมการเงินทหารบก มีความประสงรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประมวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
ประกาศแล้ว!! สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 จำนวน 1,381 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
ประกาศ !! สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 207 อัตรา
ประกาศ !! สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 63 จำนวน 207 อัตรา
เกณฑ์ใหม่!!  กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย(กรณีทั่วไป) สังกัด สพฐ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ "ตำแหน่งครูผู้ช่วย"
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" อัตราว่าง 1,942 อัตรา ในวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 63
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 63 รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ อัตราว่าง 14,866 อัตรา ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม พ.ศ.2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 63
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 63 รอบทั่วไปและกรณีพิเศษ รวม 2,431 อัตรา สมัครออนไลน์ บรรจุก่อน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน18,000 บาท จำนวน 5 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร 2 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ด่วน!! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท/เดือน ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
ครม.อนุมัติแล้ว !! เปิดสอบตำรวจ จำนวน 9,000 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2563 [[ คลิก ]]
เมื่อเป็นตัวแทนเซราสุแล้วทำอย่างไรต่อ ??
สวัสดีสำหรับตัวแทนทุกท่าน หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อสมัครเป็นตัวแทนเซราสุแล้วยังไงต่อ? จะขายที่ไหน? ขายอย่างไร? โอ้ย!! แล้วมือใหม่อย่างเราจะทำอย่างไร? หยุดก่อน ตอนนี้ทีมงานเซราสุจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการขายออนไลน์ทุกวิธีที่ทีมได้ระดมสมองและไอเดียมาให้ตัวแทนได้สานต่อและนำไปประยุกต์ตามความสามารถของแต่ละคน
ประกาศ!! บ.ไอดีซีฯ เปิด "รับสมัครตัวแทนขายหนังสือออนไลน์" ผลตอบแทนมากขึ้น สูงสุด 30% รับจำนวนจำกัด !!
ข่าวด่วน!!! สำหรับชาวโซเชียลที่อยากหาหารายได้เสริม ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เป็นตัวแทนขายหนังสือออนไลน์ โดยเพื่อนๆ สามารถขายหนังสือ โดยสต๊อกจะอัพเดทแบบเรียลไทม์ (หมดปัญหาเวลาเปิดออเดอร์) โดย..
สินค้าแนะนำ
เซตรวมสุดยอดแนวข้อสอบ ก.พ.
เซต สรุปเนื้อหา ก.พ. จัดหนักจัดเต็ม
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับอัพเดตเนื้อหาล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงครั้งที่ ๔
เซตคู่ หนังสือโน๊ตสรุปสอบ ก.พ. อ่านเข้าใจง่าย
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ