FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099305471
หนังสือ สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3
แชร์
top
top
top
295 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 35


สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3

สรุปเนื้อหาโดยละเอียดตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560 ) โดยเน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมจับประเด็นหัวข้อยาก ทำเป็นตารางสรุป อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดทุกหัวข้อสำหรับให้เด็กๆ ฝึกทำโจทย์ฝึกทักษะให้หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัดให้เก่งยิ่งขึ้น

และพิเศษด้วยแนวข้อสอบจริงที่ปรับปรุงโจทย์ใหม่ล่าสุด ให้เด็กลองทำโจทย์ก่อนทำข้อสอบจริง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วย

เนื้อหาเข้มข้น ครบตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) พร้อมแนวข้อสอบจริงฉบับอัปเดต และเพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วยเนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด พร้อมเพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการ เด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วย

รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top