FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือ 8 วิชา ป.1  สรุปใจความ & เก็งสอบ
คู่มือ 8 วิชา ป.1  สรุปใจความ & เก็งสอบ
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099304634
หนังสือ คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ
แชร์
top
top
top
315 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 350 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 31


คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ

การสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีควรต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กทำคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลางภาคและปลายภาคได้อย่างน่าพอใจ

รวมแบบฝึกและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับการเตรียมตัวสอบตลอดปีการศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top